Effectiviteitsonderzoek

De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen dat kinderen bij de start van het behandeltraject hadden. Nog niet eerder is het beloop van dyslexiebehandelingen beschreven op de wijze van het onlangs afgeronde onderzoek.  

Prof. dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert van de Rijksuniversiteit Groningen - afdeling Orthopedagogiek - heeft de begeleiding en supervisie verzorgd van effectiviteitsonderzoek naar de dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN. Daarbij is onderzocht welke factoren van invloed zijn bij de ontwikkeling van de lees- en spellingvaardigheid binnen de behandeling. Het onderzoeksvoorstel is geschreven door de directeur zorg van OCRN, mevr. Dr. F.W. (Frederiec) Withaar en is uitgevoerd door mevr. G. (Gytha) Arts en mevr. J. (Janieke) Krol; hun Masterthesis zal verschijnen in de vorm van artikelen voor Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke tijdschriften.

Dr. F.W. Withaar en het behandelteam zijn vanzelfsprekend zeer verheugd over de aangetoonde effectiviteit van de behandelingen en feliciteren de onderzoekers met het feit dat hun thesis is voorgedragen voor de scriptieprijs.
Succesfactoren van een dyslexiebehandeling (2013)
J. Krol & G.H.H.M. Arts
Beoordelaren: Prof. Dr. A.E.M.G. Minnaert en Prof. Dr. A.J.J.M. Ruijssenaars 
Direct aanmelden