Aanmeldformulier
kind en jeugd GGZ

Je kunt bij OCRN terecht voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Om jouw kind hiervoor aan te melden, hebben wij een verwijzing nodig en een aanmeldformulier ingevuld door de ouder(s)/voogd(en). De verwijzing en het ingevulde formulier vormen samen het aanmelddossier. Na screening van het dossier is duidelijk of jouw kind in aanmerking komt voor zorg

Aanmeldheaderggz

Wie wil je aanmelden bij OCRN?

Voorletter(s)
Achternaam
GeslachtGeboortedatum

OCRN biedt zorg tot 18 jaar

Bij OCRN kun je terecht voor geestelijke gezondheidszorg tot 18 jaar. Jongeren vanaf 18 jaar verwijzen we graag door naar de volwassenenzorg van Forte GGZ.

Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Geboorteplaats
Aanmelden