Afstemming met school

Mw. drs. Els van der Vegt (leerkracht basisonderwijs / voortgezet onderwijs & psycholoog) en haar team van schoolbezoekers vormen een 'brug' tussen de OCRN Kinder- en Jeugd GGZ en scholen. Is een kind in de fase van diagnostiek of in behandeling, dan vindt afstemming plaats tussen OCRN en de school, telefonisch of in de vorm van een schoolbezoek. Het contact met school vindt overigens plaats na toestemming van cliënt en ouders. OCRN wil aansluiten bij het onderwijs zoals dat vorm krijgt in de school. OCRN heeft haar 'wortels' in de scholen, of het nu gaat om het basisonderwijs of voortgezet onderwijs en spreekt dezelfde taal als de leerkrachten, intern begeleiders of zorgmedewerkers en mentoren. Kinderen en jongeren brengen een belangrijk deel van hun tijd door op school. Het welbevinden van het kind en de jongere is van invloed op het schoolse functioneren; het functioneren op school is van invloed op het welbevinden. Juist daarom hecht OCRN grote waarde aan contact met de school tijdens de fase van de diagnostiek en ook daarna. Afstemming tussen het kind of de jongere, ouders, school en OCRN draagt bij aan een voorspoedige behandeling. De schoolbezoekers van OCRN willen krachten bundelen als het gaat om de kennis en vaardigheden van de scholen en de OCRN-expertise omtrent leren en gedrag. De expertise van de leerkrachten, intern begeleiders, zorgmedewerkers en mentoren in het proces van diagnostiek en behandeling is onontbeerlijk. 

 
   
     
     
 
     
     
     

 
Direct aanmelden