Dyslexieonderzoek

Een dyslexiebehandeling bij OCRN begint altijd met een diagnostisch onderzoek. We kijken niet alleen naar de ernst van de lees- en spellingproblemen, maar maken ook een analyse van de onderliggende problematiek. Zo krijgen we een goed beeld van de ernst van de dyslexie en kunnen we de verwachtingen van een behandeling inschatten.

Header Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek dient - bij voorkeur - vroegtijdig in de schoolloopbaan plaats te vinden, zodat effectieve hulp zo vlot mogelijk kan starten. Bij OCRN wordt de diagnostiek van dyslexie volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0 uitgevoerd. Deze richtlijnen worden streng gehanteerd omdat OCRN wil werken conform de hoogste kwaliteitseisen. OCRN is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

OCRN verricht dyslexieonderzoek bij:

  • basisschoolkinderen
  • leerlingen in het voortgezet onderwijs
  • mbo-, hbo- en wo-studenten
  • volwassenen in werksituaties.

Goed om te weten: onderzoek en behandeling van dyslexie vanaf het voortgezet onderwijs valt altijd onder particuliere zorg. Dat betekent dat je zelf de kosten moet betalen en geen vergoeding vanuit de gemeente krijgt.

Aanmelden