Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG staat voor intensieve ambulante gezinsbehandeling. Het wordt ingezet bij problemen in de opvoeding, als je het als ouder(s) lastig vindt om pedagogische adviezen in de praktijk toe te passen en om de interactie tussen jou en je kind te versterken. De kracht van IAG is samen zoeken naar een manier die wel lukt.

Header IAG

Wat is intensieve ambulante gezinsbehandeling?

De hulpverleners van OCRN helpen jullie als gezin om te onderzoeken waar problemen vandaan komen. En hoe jullie beter met elkaar om kunnen gaan. Het einddoel is om een situatie thuis te creëren waardoor je kind zich optimaal kan ontwikkelen. De ruimte om te ontwikkelen ontstaat omdat er meer rust is, de sfeer in huis verbetert en je als ouder(s) ook weer meer zelfvertrouwen krijgt. Wanneer je als ouder(s) in je kracht kracht komt te staan, helpt dat bij het versterken van de opvoedvaardigheden en het probleemoplossend vermogen. Zo kunnen jullie ook na de behandeling zelfstandig verder als er toch nog nieuwe problemen ontstaan.

Voor wie is IAG?

IAG is voor het hele gezin. Daarom betrekken we de andere gezinsleden er ook bij. Dat komt omdat het gedrag van je kind invloed heeft op het hele gezin. Maar andersom ook: gedrag of een reactie van een gezinslid kan effect hebben op hoe je kind reageert. Daarom komen de hulpverleners van OCRN bij jullie thuis om samen te zoeken naar passende oplossingen. Als het nodig is, betrekken we jullie sociale netwerk en zoeken we afstemming met andere behandelaren. Dat gebeurt alleen met jullie toestemming.

Werkwijze IAG bij OCRN

De IAG-behandeling bestaat uit verschillende fasen:

  1. Startfase: We gaan in gesprek om de hulpvraag helder te krijgen. We bespreken waar jullie tegenaan lopen en staan stil bij jullie belastbaarheid. Samen maken we de doelen voor de behandeling.
  2. Veranderingsfase: We werken aan de doelen die we hebben afgesproken. Hierbij ondersteunen we jullie met het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. We houden vinger aan de pols om te kijken welk effect de hulp heeft.
  3. Afscheidsfase: We bouwen af en werken naar het afronden van de behandeling. De focus ligt dan vooral op het eigen maken van alle nieuwe geleerde dingen.

Het traject duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. De duur is afhankelijk van de hulpvragen. We stoppen als de doelen zijn gehaald of als blijkt dat deze vorm van hulp niet voldoende werkt. We houden zoveel mogelijk rekening met jullie wensen en situatie. Maar deze vorm van hulp vraagt van jullie als gezin ook flexibiliteit en inspanning voor het inplannen van de huisbezoeken.

Wij krijgen een tevredenheidscijfer van

8.4

Aanmelden