Behandelingen

De teams van OCRN bestaan onder andere uit kinder- & jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen en orthopedagogen. Ze werken met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring. De teamleden werken vanuit de verschillende disciplines nauw samen bij zowel de diagnostiek als de behandelingen. Dat maakt dat wij een breed aanbod van behandelmethoden hebben.

Header Behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie waarin je leert om beter om te gaan met negatieve gedachten en anders tegen situaties aan te kijken.

Meer informatie

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandeling waarbij bewegingen worden gebruikt om traumatische ervaringen te verwerken.

Meer informatie

Farmacotherapie (medicatie)

Farmacotherapie is een behandeling waarbij medicatie wordt ingezet om psychische klachten te verminderen of weg te nemen.

Meer informatie

Infant Mental Health (IMH)

Onze IMH-teams richten zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers en werken vanuit de Infant Mental Health visie.

Meer informatie

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

IAG wordt ingezet als je het lastig vindt om pedagogische adviezen in de praktijk toe te passen en om de interactie tussen jou en je kind te versterken.

Meer informatie

Mindfulness

Een behandeling mindfulness bij OCRN kan kinderen helpen om tot rust te komen en beter om te gaan met de vele prikkels van deze tijd.

Meer informatie

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie krijg je voorlichting over psychische klachten, bijvoorbeeld aandacht- en concentratieproblemen, een autismespectrumstoornis (ASS) of depressieve klachten.

Meer informatie

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie is een behandelvorm die focust op de lichamelijke kant.

Meer informatie

Psychotherapie

Psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende therapievormen, waarbij gesprekken tussen het kind en de therapeut centraal staan.

Meer informatie

Sociale vaardigheidstraining

Bij sociale vaardigheidstraining leer je hoe je met andere mensen omgaat en hoe je in verschillende (moeilijke) situaties het beste kan reageren.

Meer informatie

Speltherapie

Speltherapie is een therapievorm waarbij de therapeut spel gebruikt als middel om kinderen te begrijpen, en om ze te helpen zich verder te ontwikkelen.

Meer informatie
Aanmelden