Speltherapie

Header Speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een therapievorm waarbij spel wordt ingezet om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Het is voor kinderen vaak nog moeilijk om over hun gevoelens te praten. Spel is de taal van kinderen. Spelen is voor kinderen heel natuurlijk, en een veilige manier om gevoelens te uiten en te verwerken. Vaak laten kinderen in hun spel al zien wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, maar vaak laten ze ook zien wat ze moeilijk vinden of wat ze hebben meegemaakt. Er is eerst altijd een gesprek met de ouders en kind, waarin wordt besproken waar je kind tegenaan loopt en hoe speltherapie kan helpen.

Hoe werkt speltherapie? 

De spelkamer is ingericht met allerlei soorten speelgoed, een zandbak en andere spelvormen. De therapeut bouwt een vertrouwensrelatie op met je kind, deze relatie is erg belangrijk en hier wordt voldoende tijd voor genomen. Hoe snel dit gaat verschilt per kind. Vaak wordt gestart met een aantal spelobservaties. Je kind krijgt hierin de ruimte om te zeggen en aan te geven wat hij of zij denkt of voelt. Je kind mag zelf kiezen wat er gespeeld wordt. Soms wordt er ook samen gespeeld, bijvoorbeeld met een broertje of zusje of met de ouder(s).

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Voordat we beginnen met speltherapie, is er een startgesprek met de ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de hulpvraag is en welke doelen jullie hopen te behalen met de therapie. Ook wordt per situatie gekeken hoeveel behandelingen er nodig zijn. Bij alle kinderen worden ouders intensief betrokken bij de behandeling. Naast de speltherapie loopt er altijd een vorm van oudergerichte behandeling. Als ouder ken je je kind het beste, en ook in de thuissituatie ben je als ouder heel belangrijk.

Aanmelden