Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Header CGT

Wat is cognitieve gedragstherapie? 

Cognitieve gedragstherapie, vaak afgekort als CGT, is een vorm van psychotherapie waarbij je leert om beter om te gaan met negatieve gedachten, gevoelens en gedrag. Bij gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat bepaalde problemen voortkomen en in stand gehouden worden door gedachten en gedrag. Door deze gedachten en het gedrag te onderzoeken en daar andere gedachten tegenover te zetten, probeer je samen met je behandelaar van je klachten af te komen. De cognitieve therapie gaat meer over je gedachten en emoties die daarbij horen. 

Wat is het doel van CGT?

Cognitieve gedragstherapie is een behandeling die bij verschillende problemen kan helpen. Bij deze behandeling leert je kind inzicht krijgen in hoe denken, voelen en doen invloed op elkaar hebben. In gesprekken met de therapeut wordt gekeken welke gedachten of ideeën je kind heeft, en of die kloppen. Vervolgens leren we je kind om negatieve gedachten te vervangen door positievere, helpende gedachten. Door deze gedachten te veranderen en helpende gedachtepatronen te ontwikkelen, kunnen de emotionele klachten afnemen. 

Hoe ziet de behandeling eruit? 

Bij een CGT-behandeling gaat de therapeut samen met je kind aan de slag om negatieve gedachten en gedragingen aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door gesprekken, rollenspellen en oefeningen. Afhankelijk van de leeftijd van je kind word je als ouder ook bij de behandeling betrokken. Vaak krijgen kinderen ook huiswerkopdrachten om te oefenen met het nieuwe gedrag. Door het oefenen ontstaan er nieuwe gedachtepatronen en ook andere gevoelens. Bij cognitieve gedragstherapie wordt vaak gebruikgemaakt van een G-schema. In dit schema beschrijf je een gebeurtenis, de gedachte die daarbij hoort, het gevoel, je gedrag en het gevolg. Samen met de therapeut bespreek je de situaties en kijk je hoe je het een volgende keer anders zou kunnen doen.

 

Aanmelden