Depressie en somberheid bij kinderen

Alle kinderen hebben weleens last van sombere gevoelens of een poosje weinig energie. Als deze gevoelens langer duren, kan het zijn dat je kind een depressie heeft. Meestal gaat een depressie wel weer over, maar het kan ook terugkomen. Als je vermoedt dat jouw kind een depressie heeft, neem dan contact op met de huisarts. De huisarts kan bepalen of er inderdaad sprake is van een depressie en samen met jou kijken of het nodig is om jouw kind door te verwijzen.

Header Depressie En Somberheid
Informatie over depressie bij kinderen
Informatiedepressie
1

Het is belangrijk om depressie bij kinderen, net als bij volwassenen, tijdig te herkennen. Dit kan lastig zijn, omdat veranderingen op bepaalde leeftijden heel normaal kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in de puberteit. Er zijn wel symptomen waaraan een depressie te herkennen is. Somberheid of geïrriteerdheid kunnen kenmerken van een depressie zijn. Bij kinderen kan een depressie zich ook uiten in moeite met concentreren, veranderingen in eetlust en lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn. Vaak is dit in de klas ook zichtbaar, het kan helpen om hierover met de leerkracht te spreken.

2

Als een kind last heeft van depressie is dit in de klas vaak ook zichtbaar. Als leerkracht kan je een depressie herkennen aan bijvoorbeeld teruggetrokken gedrag, als een kind niet mee doet aan het groepsproces. Geheugen- of concentratieproblemen, negatief en somber gedrag, faalangst en het gevoel niets te kunnen, zijn ook mogelijke symptomen van een depressie. Bij bovenstaande symptomen is het belangrijk om begrip te tonen en positieve aandacht te geven. Stel niet te hoge eisen, vraag alleen wat haalbaar is. Probeer een kind te activeren, maar biedt daarbij wel structuur en een veilige omgeving.

Er is meestal niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen voor het ontstaan van depressie bij kinderen. Het is , net als bij volwassenen, een combinatie van factoren. Er zijn wel oorzaken die vaak genoemd worden. Depressie is gedeeltelijk erfelijk, als een ouder te maken heeft met depressie, kan dit leiden tot een verhoogd risico op depressie bij het kind. Stress en moeilijke situaties op school of thuis kunnen ook bijdragen aan een depressie. Ernstige gebeurtenissen, zoals het overlijden of een ernstige ziekte van een familielid, kunnen ook een rol spelen.

Open communicatie, een ondersteunende thuisomgeving en actief en betrokken blijven zijn belangrijk als je kind een depressie heeft. Tegelijkertijd is het belangrijk om te erkennen dat een depressie complex kan zijn en dat professionele hulp misschien noodzakelijk is. De huisarts kan helpen bepalen of er sprake is van een depressie en zorgen voor een doorverwijzing.

Een depressie gaat vaak weer over. Soms is hier hulp en begeleiding bij nodig. Een depressie kan ook weer terugkomen. Zo snel mogelijk hulp zoeken is belangrijk, het maakt de kans kleiner dat de depressie terugkomt en het kan ervoor zorgen dat een depressie minder lang duurt.

Behandeling voor depressie bij OCRN

Bij kinderen met een milde depressie wordt vaak eerst gekozen voor een ondersteunende behandeling, bijvoorbeeld psycho-educatie. Bij een ernstigere depressie kan psychotherapie heel geschikt zijn, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie of interpersoonlijke therapie.

Aanmelden