Clientenraad


De cliëntenraad van OCRN verwoordt de meningen van de cliënten van OCRN en geeft de cliënten een stem, maakt hun mening kenbaar naar de organisatie. De cliëntenraad weet hoe de zorgverlening van OCRN uitpakt. De  raad vertegenwoordigt de cliënten met ideeën, adviezen, suggesties. De raad zorgt er voor dat de zorgverlening van OCRN steeds weer verbeterd wordt. En dat de cliënt er zelf de voordelen van merkt. De raad vergadert drie of vier keer per jaar. De cliëntenraad heeft een lezing verzorgd op het laatst georganiseerde Kwaliteitscongres Dyslexie. De cliëntenraad is per e-mail te bereiken op het volgende adres: clientenraad@ocrn.nl.

Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN