Nieuws

Openingstijden Kerstvakantie

12-12-2018

Hierbij informeren wij u over de openingstijden van de OCRN-locaties tijdens de kerstvakantie. Op de dagen dat OCRN-locaties gesloten zijn, worden geen afspraken gepland. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van OCRN.&n

Lees verder

Goede feestdagen gewenst!

07-12-2018

OCRN wenst alle kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten, huisartsen en wijk- en gebiedsteams, gemeente-ambtenaren en medewerkers van samenwerkende instanties, goede, gezellige feestdagen toe en alle goeds voor 2019. Wij bedanken u voor het i

Lees verder

Winterlezingen over taal en hechting

05-12-2018

Ik kan het zelf! Over taal en hechting Neurolinguist dr. Astrid Menninga en Klinisch Psycholoog en psychotherapeut drs. Sjoukje Vink  De doelgroep voor deze lezingen: leerkrachten, intern begeleiders, PraktijkOndersteuners van Huisarts (POH-g

Lees verder

Hoge waardering OCRN-dyslexiezorg

04-12-2018

De afdeling dyslexiezorg van OCRN meet de kwaliteit van de diagnostiek en de behandeling zoals ervaren door ouders en cliënt. Dr. Astrid Menninga maakt bekend dat de gemiddelde waardering een 8.6 bedraagt. Namens haar afdeling geeft zij aan dat

Lees verder

Dr. Withaar in promotiecommissie RuG

23-11-2018

Bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde mevr. Christina Cordes op een neuropsychologisch thema. Directeur zorg (en neuropsycholoog) dr. Frederiec Withaar is gevraagd zitting te nemen

Lees verder

Symposium Infants waardevol

22-11-2018

'Pleisters plakken of verbinden. Somatiek, trauma en regulatie bij het jonge kind'.  Organisatie: Infantteam OCRN Kinder - en Jeugd  Klinisch psycholoog en directeur Zorg dr. Frederiec Withaar kijkt met haar collega&

Lees verder

Geen wachtlijst voor onderzoek dyslexie

17-10-2018

Kinderen kunnen al gauw terecht voor dyslexie-onderzoek. We zijn blij te kunnen melden dat er op dit moment geen wachtlijsten zijn voor onderzoek dyslexie.  U bent van harte welkom Individuele leerkrachten en intern begeleiders (en teams) zijn v

Lees verder

Geen - of korte wachtlijst Jeugd GGZ

17-10-2018

Natuurlijk is het team van OCRN Kinder- en Jeugd GGZ blij met het vertrouwen van zoveel kinderen, ouders, huisartsen, scholen en wijkteams. Het maakte wel dat OCRN gedurende langere tijd te maken had met lange wachtlijsten. Uitbreiding van de

Lees verder

Thuisbegeleiding | IPG

05-09-2018

OCRN biedt Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. IPG is behandeling bij een gezin thuis en richt zich op een optimale ontwikkeling van kinderen met een psychiatrische beperking in een veilig gezinsklimaat. Gezinsbehandelaars werken aan het versterk

Lees verder

Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 | Infantteam

07-08-2018

Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Wij werken

Lees verder

HKZ | Keurmerkinstituut

06-08-2018

Het Keurmerkinstituut doet kwaliteitsbeoordelingen in de zorgsector. OCRN is HKZ-gecertificeerd; HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld

Lees verder

Slaapproblemen | Martini Ziekenhuis

23-03-2018

Nynke Kuindersma, kinderarts bij OCRN, schreef samen met kinderarts en kinderneuroloog Vincent Roelfsema van het Martini Ziekenhuis een artikel over slaapproblemen onder jongeren.    Samenvatting De prevalentie van significante slaappr

Lees verder

Aanmeldformulier Dyslexie School: nu eenvoudig

23-03-2018

Nieuw aanmeldingsformulier Dyslexie School is minder belastend In samenwerking met leerkrachten en intern begeleiders is het aanmeldingsformulier verbeterd, eenvoudiger en daardoor minder belastend gemaakt. Wij zijn ons ervan bewust dat het invullen va

Lees verder

Depressief op je 16e

07-02-2018

'Lynelle ontdekte op haar 16e dat ze depressief was 'Het is nooit in me opgekomen dat het een depressie was. Ik wíst ook helemaal niet wat depressie was. Ik dacht dat het gewoon door mijn leven kwam.’' ‘Sinds groep 5 voelde

Lees verder

Eerste afspraak? ID mee!

07-12-2017

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid 01-01-2017 Bij de eerste afspraak heeft u - en heb jij - een ID-bewijs nodig Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent

Lees verder

Dr. Astrid Menninga | Dyslexie

28-10-2017

Dr. A. (Astrid) Menninga is hoofd van de afdeling dyslexiezorg. Met de specialistische expertise van neurolinguïst Astrid Menninga, ervaring in het onderwijs en haar laagdrempelige wijze van communiceren is Astrid een aangename en als nuttig e

Lees verder

Effectiviteitsonderzoek

01-12-2013

De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen

Lees verder
Direct aanmelden