Nieuws

Voorzorgsmaatregelen in verband met Coronavirus

15-10-2020

UPDATE: 15 oktober 2020 Dringend verzoek mondkapje te dragen. UPDATE: 05 oktober 2020 De overheidsmaatregelen in het kader van het Coronavirus zijn nog steeds van kracht. Behandelingen en diagnostiek vinden, in overleg met de behandelaar, wann

Lees verder

OCRN heeft korte wachttijden

23-09-2020

In de afgelopen maanden is onze behandelcapaciteit uitgebreid: meer hulpverleners en meer behandelruimte. Dit betekent dat OCRN ruimte heeft om nieuwe cliënten te behandelen. In het kader van de bestrijding van de te lange wachtlijsten in de Noordeli

Lees verder

Keurmerkinstituut | HKZ

03-09-2020

  'OCRN heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.' De teams van OCRN zijn - opnieuw - bijzonder blij met het HKZ-Certificaat (Harmon

Lees verder

Infantteam (0-6 jaar) nu ook in Leeuwarden

29-07-2020

OCRN is verheugd te kunnen meedelen dat sinds 1 juli 2020 afspraken voor Infant Mental Health (IMH) ook in Leeuwarden plaats kunnen vinden. In Leeuwarden is mevr. Mariska Massink, gezondheidszorgpsycholoog met specialisatie IMH, beschikbaar voor afsp

Lees verder

Opzoekboekjes: spelling thuis en op school

03-07-2020

In de webshop van Psychologenpraktijk Braams treft u diverse hulpmiddelen en boeken aan die door Braams en voor Braams ontwikkeld zijn. Doelgroepen: kinderen met leerproblemen (dyslexie en dyscalculie), hun ouders, leerkrachten en begeleide

Lees verder

Directeur Henk-Jan Huiting met pensioen

28-05-2020

De medewerkers van OCRN moeten het vanaf 29 mei 2020 zonder de kennis en ervaring van Henk-Jan Huiting doen maar wensen hem natuurlijk ook de vrijheid, die het pensioen gaat geven. Henk-Jan wordt gezondheid en geluk toegewenst in deze n

Lees verder

Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie Covid-19

27-05-2020

NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) heeft de toelatingscriteria tijdelijk aangepast in verband met Corona-crisis. Dit voorstel is in een zorgvuldige overlegprocedure met wetenschappers, poortwachters en aangesloten praktijkhouders tot stand ge

Lees verder

"Meer zelfvertrouwen gedurende dyslexiebehandeling?"

13-05-2020

In de periode van juni 2018 tot en met maart 2020 heeft OCRN onderzocht of kinderen met dyslexie meer zelfvertrouwen krijgen gedurende hun behandeling. In Nederland heeft vier tot acht procent van de kinderen een vorm van dyslexie. Zij ervaren moeilijkhed

Lees verder

Instructie beeldbellen

19-03-2020

Veel van onze afspraken zullen worden omgezet in een afspraak via beeldbellen. De behandelaar neemt vooraf telefonisch contact met u op om dit af te stemmen.  Zou u voorafgaand aan de afspraak de instructie vast willen doornemen ofwel de video wil

Lees verder

Handvatten voor thuisblijven met uw kind(eren) in tijden van Corona

18-03-2020

Algemeen: Voor u, maar zeker voor uw kind is dit een zware onzekere en onveilige periode. Het vaste baken, de school, valt weg en daarnaast ook vele vaste mensen en activiteiten. Kinderen kunnen moeilijk deze situatie overzien. Hieronder staan een aantal

Lees verder

Derde Netwerkbijeenkomst Noorderbasis

28-02-2020

Op woensdag 26 februari heeft de derde Netwerkbijeenkomst van scholenkoepel Noorderbasis en OCRN plaatsgevonden. Naar aanleiding van de wensen van de intern begeleiders, ambulant begeleiders en orthopedagogen van de Noorderbasis zijn twee onderwerpen

Lees verder

Dyslexiezorg in Groningen-Oost

27-02-2020

Dyslexiezorg in Groningen-Oost: Jaltadaheerd 163 (in de Tine Marcusschool) OCRN heeft een nieuwe behandellocatie voor de dyslexiezorg in de stad Groningen. De nieuwe behandellocatie bevindt zich in de Tine Marcusschool aan de Jaltadaheerd 1

Lees verder

Dokter Erica Everts Directeur Zorg

28-07-2019

Kinder- en Jeugdpsychiater mw. drs. E. (Erica) Everts is per 1 augustus 2019 mw. dr. F. K. (Frederiec) Withaar opgevolgd op als Directeur Zorg van OCRN.  Mw. Withaar maakte een volledige overstap naar Forte GGZ (hulpverlening voor volw

Lees verder

Speciaal voor 0 tot 6 | Infantteam

31-05-2019

Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Wij werken

Lees verder

Slaapproblemen | Martini Ziekenhuis

23-03-2018

Nynke Kuindersma, kinderarts bij OCRN, schreef samen met kinderarts en kinderneuroloog Vincent Roelfsema van het Martini Ziekenhuis een artikel over slaapproblemen onder jongeren.    Samenvatting De prevalentie van significante slaappr

Lees verder

Eerste afspraak? ID mee!

07-12-2017

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid 01-01-2017 Bij de eerste afspraak heeft u - en heb jij - een ID-bewijs nodig Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent

Lees verder

Effectiviteitsonderzoek

01-12-2013

De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen

Lees verder
Direct aanmelden