Nieuws

Aanmelding dyslexie is mogelijk; over leesbegeleiding tijdens corona-crisis

31-03-2020

Zorgniveau 3 wordt de komende tijd anders vormgegeven; aanmelding is nog steeds mogelijk.    Begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie in tijden van het Corona-virus Door het Corona-virus zijn scholen, kinderen en ouders hard

Lees verder

Instructie beeldbellen

19-03-2020

Veel van onze afspraken zullen worden omgezet in een afspraak via beeldbellen. De behandelaar neemt vooraf telefonisch contact met u op om dit af te stemmen.  Zou u voorafgaand aan de afspraak de instructie vast willen doornemen ofwel de video wil

Lees verder

Pedagogische vraagbaak tijdens de Corona-crisis

18-03-2020

Voor ouders van kinderen die in zorg zijn bij OCRN: Vanwege het corona-virus kunnen de meeste kinderen niet naar school of naar de kinderopvang. Tegelijkertijd zijn ook veel ouders thuis aan het werk. We begrijpen dat dat voor u als ouders extra belasten

Lees verder

Handvatten voor thuisblijven met uw kind(eren) in tijden van Corona

18-03-2020

Algemeen: Voor u, maar zeker voor uw kind is dit een zware onzekere en onveilige periode. Het vaste baken, de school, valt weg en daarnaast ook vele vaste mensen en activiteiten. Kinderen kunnen moeilijk deze situatie overzien. Hieronder staan een aantal

Lees verder

Voorzorgsmaatregelen in verband met Coronavirus

13-03-2020

UPDATE: 01 april 2020 De huidige Corona maatregelen gelden tot ten minste 28 april. We hebben besloten de meivakantie hierin mee te nemen en afspraken tot ten minste 6 mei telefonisch of via beeldbellen uit te voeren. Het is mogelijk dat deze m

Lees verder

Derde Netwerkbijeenkomst Noorderbasis

28-02-2020

Op woensdag 26 februari heeft de derde Netwerkbijeenkomst van scholenkoepel Noorderbasis en OCRN plaatsgevonden. Naar aanleiding van de wensen van de intern begeleiders, ambulant begeleiders en orthopedagogen van de Noorderbasis zijn twee onderwerpen

Lees verder

Dyslexiezorg in Groningen-Oost

27-02-2020

Dyslexiezorg in Groningen-Oost: Jaltadaheerd 163 (in de Tine Marcusschool) OCRN heeft een nieuwe behandellocatie voor de dyslexiezorg in de stad Groningen. De nieuwe behandellocatie bevindt zich in de Tine Marcusschool aan de Jaltadaheerd 1

Lees verder

Dokter Erica Everts Directeur Zorg

28-07-2019

Kinder- en Jeugdpsychiater mw. drs. E. (Erica) Everts is per 1 augustus 2019 mw. dr. F. K. (Frederiec) Withaar opgevolgd op als Directeur Zorg van OCRN.  Mw. Withaar maakte een volledige overstap naar Forte GGZ (hulpverlening voor volw

Lees verder

Speciaal voor 0 tot 6 | Infantteam

31-05-2019

Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Wij werken

Lees verder

Slaapproblemen | Martini Ziekenhuis

23-03-2018

Nynke Kuindersma, kinderarts bij OCRN, schreef samen met kinderarts en kinderneuroloog Vincent Roelfsema van het Martini Ziekenhuis een artikel over slaapproblemen onder jongeren.    Samenvatting De prevalentie van significante slaappr

Lees verder

Eerste afspraak? ID mee!

07-12-2017

Identificatie is verplicht gesteld door de Rijksoverheid 01-01-2017 Bij de eerste afspraak heeft u - en heb jij - een ID-bewijs nodig Bij de eerste afspraak willen wij u en jou vragen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent

Lees verder

Effectiviteitsonderzoek

01-12-2013

De dyslexiebehandeling die geboden wordt door OCRN blijkt zeer effectief. Uit het onderzoek blijken zowel de technische leesprestaties op woord- en tekstniveau als de spellingprestaties significant te zijn verbeterd ten opzichte van het niveau van spellen

Lees verder
Direct aanmelden