Kwaliteit van zorg

Goede kwaliteit van zorg vinden we erg belangrijk. Daarom zijn we HKZ-gecertificeerd en zijn we aangesloten bij het NKD.

Kwaliteit

HKZ-gecertificeerd

OCRN is HKZ-gecertificeerd (KIWA). HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-Certificaat betekent dat door middel van extern onderzoek vastgesteld is dat OCRN:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbaare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Het NKD

Bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) is een groot aantal dyslexiezorgverleners aangesloten. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.

Wij krijgen als tevredenheidscijfer een

8.4

Aanmelden