Farmacotherapie (medicatie)

Informatie Adhdadd

Wat is het doel van farmacotherapie?

Het doel van farmacotherapie is het verminderen van klachten. Kinderen met bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld ADHD, kunnen hier in het dagelijks leven veel last hebben. Bijvoorbeeld door drukke en chaotische gedachten, lichamelijke onrust of moeite met concentreren. In principe worden eerst andere behandelingen dan medicijnen geprobeerd. Soms is dit niet voldoende en kan het helpen om medicatie te gebruiken. Samen met een psychiater, arts of verpleegkundig specialist GGZ kan er gekeken worden wat er aansluit bij de wensen van ouders en kind.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Afhankelijk van de klachten en belemmeringen die worden ervaren, kan er medicatie worden ingezet. Tijdens het eerste, oriënterende medicatiegesprek, worden de mogelijkheden hiervan besproken. Dit gesprek vindt plaats met ouders en kind (afhankelijk van de leeftijd van je kind). Als er gekozen wordt voor het inzetten van medicatie, wordt er een recept uitgeschreven en kies je samen een moment om te starten. In de startfase wordt er regelmatig geëvalueerd en gekeken of er aanpassingen nodig zijn. Als je kind medicatie blijft gebruiken, vindt er elk half jaar een vervolgafspraak plaats. We bespreken dan hoe het gaat en controleren de groei en de bloeddruk van je kind.

Aanmelden