Dyslexieverklaring

Is er sprake van dyslexie, dan geeft OCRN een verklaring waarin de diagnose dyslexie staat. Een dyslexieverklaring blijft altijd geldig.

Dyslexieverklaring

Wat is een dyslexieverklaring?

De dyslexieverklaring is een kort document dat bij het onderzoek wordt opgesteld. Deze verklaring bevestigt dat uit onderzoek is gebleken dat er dyslexie is vastgesteld en beschrijft waar de cliënt moeite mee heeft. Er wordt aangegeven of er sprake is van een leesprobleem, een spellingprobleem of van beide. Aanvullend wordt aangegeven waar de cliënt moeite mee had tijdens het onderzoek en welke ondersteuning hierbij passend is. Op basis van de genoemde punten op de dyslexieverklaring kan er op school gekeken worden welke ondersteuning mogelijk is en hoe die hulp wordt vormgegeven. 

Geldigheid van een dyslexieverklaring

Een dyslexieverklaring is onbeperkt geldig. Wel kan het zo zijn dat de ondersteuningsbehoeften veranderen, bijvoorbeeld bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, of bij de overgang naar het hoger onderwijs. In dat geval is het belangrijk om een hernieuwd beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoeften. 

Is de dyslexieverklaring kwijtgeraakt?

Neem gerust contact met ons op om een nieuwe verklaring op te vragen. Voor het verstrekken van een nieuwe verklaring worden administratiekosten van € 45,- in rekening gebracht.

Aanmelden