Schoolweigering bij kinderen

Schoolweigering is een vorm van schoolverzuim, in het verleden werd dit ook wel schoolfobie genoemd. Schoolweigering is iets anders dan bijvoorbeeld spijbelen, afwezig zijn door ziekte of thuisblijven om voor een ouder te zorgen. Laten we samen werken aan een ondersteunende omgeving waarin jouw kind de juiste begeleiding krijgt om met vertrouwen en succes deel te nemen aan het schoolleven.

Header Schoolweigering
Informatie over schoolweigering
Schoolweigering Groot
1

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een kind niet naar school wil. Enkele mogelijke redenen:

  • Angstig zijn en niet naar school durven vanwege sociale angst, pesten of andere specifieke angsten
  • Leerproblemen, worstelen met prestatie of moeite om lesstof te begrijpen
  • Familieproblemen, problemen in het gezin of andere stressfactoren
  • Lichamelijke problemen, chronische ziekte of pijn
  • Depressie, angststoornissen, of andere psychologische uitdagingen
2

Er zijn vier duidelijke kenmerken van schoolweigering:

  • Ernstige problemen bij het bezoeken van school
  • Ernstige emotionele opwinding of lichamelijk klachten bij het vooruitzicht naar school te gaan
  • Thuisblijven met medeweten van ouders
  • Afwezigheid van belangrijke antisociale gedragsstoornissen, zoals stelen, liegen en vandalisme
3

De gevolgen van schoolweigering zijn ingrijpend, zowel voor het kind zelf als voor het gezin. Op korte termijn raakt een kind dat niet naar school gaat achter met leren. Contacten met andere kinderen van school en daarbuiten worden minder en  na verloop van tijd raakt zo’n vaak in een sociaal isolement. Hierdoor neemt de angst om naar school te gaan doorgaans toe. Op langere termijn (meer dan drie maanden) wordt de leerachterstand onoverbrugbaar en zie je veel kinderen die in deze situatie zitten depressief worden. In het gezin van een kind met schoolweigering ontstaat gewoonlijk een zeer gespannen sfeer. Aanvankelijk uit die spanning zich in conflicten tussen ouder en kind en vaak ook tussen ouders onderling, m.n. als er verschil van mening tussen hen bestaat over de aanpak van de problemen. Als er na verloop van tijd geen oplossing in zicht is, ontstaat vaak een sfeer van berusting en apathie.

Behandeling
schoolweigering bij OCRN

Soms is er bij schoolweigering meer aan de hand, bijvoorbeeld als je kind depressief is of een angststoornis heeft. Het is dan belangrijk om de juiste hulp te vinden. Bij OCRN kunnen we samen kijken naar een passende behandeling.

Aanmelden