(On)tevreden?
Laat het ons weten

Wij bij OCRN vinden het belangrijk dat jij de hulp krijgt die bij jou past. We hebben hierbij aandacht voor jou als persoon. Samen kijken we wat jij nodig hebt in jouw behandeling bij OCRN. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Als dat zo is, laat het ons dan weten. We gaan dan graag met jou in gesprek. Meestal begrijpen we elkaar dan beter en kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Ook als je wel tevreden bent, horen we het graag.

Header Ontevreden

Met wie kun je jouw klacht bespreken?

Je kunt jouw onvrede op verschillende manieren uiten. De kortste weg is om het direct te bespreken met degene binnen OCRN die erbij betrokken is. We proberen dan tot een gezamenlijke oplossing te komen. Gaat het over je behandeling, bespreek je onvrede dan met de behandelaar of regiebehandelaar (je hebt hiervan zelf de contactgegevens). Gaat het over zaken eromheen, zoals het inplannen van afspraken of de communicatie? Dan kun je de directeur Primair Proces aanschrijven. Dit kan per brief aan OCRN, t.a.v. de persoon aan wie je de klacht wilt richten, Postbusnummer 8159, 9702 KD Groningen of per mail aan kwaliteit@ocrn.nl. Uiteraard behandelen we jouw klacht vertrouwelijk. Dat betekent dat we het alleen delen met de betrokken personen, tenzij jij anders aangeeft.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

U kunt te allen tijde contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt niet voor OCRN. Hij of zij vertelt niets verder zonder jouw toestemming. Behalve wanneer er sprake is van gevaar voor jou of voor een ander. Alles wat de vertrouwenspersoon doet, gaat in nauw overleg met jou. De vertrouwenspersoon is de brug tussen jou en OCRN en luistert naar jouw verhaal, probeert je te helpen in gesprekken met OCRN en ondersteunt je bij de stappen die nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn voor jou en voor OCRN. Het raadplegen van de vertrouwenspersoon is gratis. Je kunt in contact komen met een vertrouwenspersoon door te bellen met de Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) op het nummer 088 555 1000. Afhankelijk van de regio waarin je woont en bij welke vestiging van OCRN je staat ingeschreven, word je dan doorverbonden met Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Friesland of Zorgbelang Drenthe. Zie ook hun websites voor meer informatie:

Hoe dien je een klacht in bij de klachtencommissie?

Ben je niet tevreden over hoe er met je klacht is omgegaan binnen OCRN? Of vind je het moeilijk om de klacht met de betrokkene(n) binnen OCRN te bespreken? Dan kun je vrijblijvend en kosteloos je klacht indienen bij de onafhankelijke voorzitter van de klachtencommissie van OCRN: Henriëtte Krüger. Zij is dus niet werkzaam voor OCRN. Wil je in contact komen met deze externe voorzitter van de klachtencommissie, dan kan dat per brief aan Van Waarde t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie OCRN, Essen 3, 9751 NB Haren (GN) of per mail naar h.kruger@vanwaarde.nu.

Hoe wordt jouw klacht behandeld?

Wanneer je ervoor kiest een formele klacht in te dienen via de klachtencommissie, dan wordt je klacht onafhankelijk en vertrouwelijk in behandeling genomen. Na het schriftelijk indienen van jouw klacht bij OCRN, ontvang je binnen zes weken schriftelijk bericht over de beslissing, maatregelen en de termijn van realisatie. Dit kan op verzoek van OCRN met vier weken worden verlengd. Het afhandelen van je klacht duurt dus maximaal tien weken. Mocht dit binnen deze tijd niet mogelijk zijn, dan laat de voorzitter van de klachtencommissie je dit weten.  De klachtencommissie legt de bevindingen van het onderzoek naar de klacht schriftelijk vast. De klachtencommissie kan de klacht ‘gegrond’, ‘ongegrond’ of ‘deels gegrond en deels ongegrond’ verklaren. Deze uitkomst wordt aan de Raad van Commissarissen van OCRN gestuurd. De Raad van Commissarissen neemt de definitieve beslissing en besluit vervolgens of zij maatregelen zal nemen en zo ja, welke maatregelen dat zijn. Tussentijds kun je je klacht ook altijd (schriftelijk) intrekken zonder verdere gevolgen voor jou of de organisatie.

Oneens met de uitspraak van de klachtencommissie?

Ben jij, of is OCRN het niet eens met de klachtencommissie wanneer deze stelt dat jouw klacht gegrond danwel ongegrond is? Dan is tegen de uitspraak geen beroep mogelijk. Omdat OCRN onder de Jeugdwet valt en niet onder de Wkkgz, is OCRN niet aangesloten bij een geschillencommissie. Mocht je ook met de klachtencommissie niet tot een oplossing komen naar je tevredenheid, dan hopen wij met jou in gesprek te blijven om er toch samen uit te komen.

Ontevreden over de omgang van OCRN met je privacy?

Ben je ontevreden over de manier waarop OCRN jouw gegevens verwerkt of wil je je rechten in het kader van de AVG uitoefenen, dan is dit ook mogelijk via een andere weg dan hierboven beschreven. Je kunt dan contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is te bereiken via het e-mailadres gegevensbescherming@ocrn.nl. Is ons antwoord niet naar jouw wens, dan staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy en gegevensbescherming. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de rol van vertrouwenspersoon of de klachtencommissie, wat je in een klachtenbrief moet zetten of wat er gebeurt nadat je een klacht hebt ingediend? Download dan ons uitgebreide Klachtenreglement.

Aanmelden