Infant Mental Health (IMH)

Header IMH

Wie zijn wij?

Onze IMH-teams bestaan onder andere uit IMH-specialisten, een kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeuten, orthopedagogen en IPG'ers. Onze kernwaarden zijn: verbindend, procesgericht, specialistisch, laagdrempelig en consulterend.

Voor wie is de hulp?

Ons IMH-team richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). We werken vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering.

Wat bieden wij?

Na de intakefase volgt een behandelfase. De behandeling kan bestaan uit:

  • ouder-kind(spel)therapie
  • speltherapie
  • traumabehandeling door EMDR
  • ouderbegeleiding
  • systeemtherapie
  • thuisbegeleiding (IPG)
  • bezoek aan school of peuterspeelzaal

Bij kinderen van 0-3 jaar en zwangeren starten we met het 5-gesprekken model. Een laagdrempelig consultatiemodel waarbij, na de intake, een behandeling in 5 gesprekken kan plaatsvinden. Na 5 gesprekken kan worden afgesloten, overgegaan op verdere behandeling of kan worden gekozen voor een diagnostiektraject.

Bij kinderen vanaf 4 jaar starten we met 1 of 2 intakegesprekken met ouder en kind samen. Afhankelijk van de problematiek plannen we het eerste intakegesprek met de juiste specialist(en). Na het eerste of tweede gesprek wordt een plan gemaakt voor verdere diagnostiek.

Aanmelden?

Voor zorg van het IMH-team is een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, het gebiedsteam, wijkteam, consultatiebureau of het team voor Integrale Vroeghulp. Verwijzen kan al tijdens de zwangerschap. We krijgen de verwijzing graag binnen via Zorgdomein.

Wij krijgen een tevredenheidscijfer van

8.4

IMH locaties

Groningen

In Groningen werken we met een enthousiast team van IMH-specialisten. Samen zetten we ons in voor de jonge kinderen en hun ouders.

Leeuwarden

In 2021 zijn we in Leeuwarden gestart met een IMH-team. We vinden de zorg voor onze allerkleinsten erg belangrijk en doen ons werk met veel plezier. 

De specialist aan het woord

Een goede start in het leven van kinderen vergroot de kansen tijdens hun latere ontwikkeling. Wij zien bij OCRN Leeuwarden dat zo'n start niet altijd vanzelfsprekend is. De vroege ontwikkeling van een kind is echter positief te beïnvloeden. Daarom kijken en denken wij graag in een vroeg ontwikkelingsstadium mee met kind en ouders: vroeg begonnen is veel gewonnen!

Aanmelden