Zindelijkheidsproblemen bij kinderen

Als een kind zindelijkheidsproblemen heeft, is het belangrijk om na te gaan wat de oorzaak ervan zou kunnen zijn. Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op het zindelijk worden van het kind. Het kan nuttig zijn om na te gaan wat die oorzaken zouden kunnen zijn. Zo kunnen bepaalde situaties beter begrepen worden of bepaalde factoren aangepakt en veranderd worden.

Header Zindelijkheidsproblemen

Hoe ontstaan zindelijkheidsproblemen?

Veel factoren kunnen invloed hebben op het zindelijk worden van een kind. Het kan nuttig zijn om na te gaan wat de oorzaken zijn, zodat bepaalde situaties beter begrepen worden of bepaalde factoren beter kunnen worden aangepakt. We maken onderscheid in kenmerken van het kind, de ouder(s) en de omgeving die van invloed zijn op het zindelijk worden.

Informatie over zindelijkheidsproblemen
Zindelijkheidsproblemengroot
1

De volgende kenmerken van een kind kunnen het zindelijk worden beïnvloeden:

 • Leeftijd en ontwikkelingsniveau: als een kind nog niet voelt dat het moet plassen, kan niet worden verwacht dat het kind zindelijk kan worden. Tot de leeftijd van 7 jaar is het niet abnormaal dat een kind nog in bed plast.
 • Temperament: een angstig kind kan bijvoorbeeld meer moeite hebben om op het potje of de wc te plassen. Het is belangrijk het kind de tijd te geven om daaraan te wennen
 • Erfelijke factoren: de meest frequente oorzaak van zindelijkheidsproblemen
 • Geslacht: meisjes worden meestal sneller zindelijk dan jongens
 • Lichamelijke of medische oorzaken: pijn bij het plassen, beginnende ziekte of een te grote nachtelijke urineproductie
 • Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: verdriet, geweld of een nieuw broertje of zusje
2

De ouder heeft een belangrijke invloed op het zindelijk worden van het kind. De volgende kenmerken van de ouder en de omgang tussen ouder en kind kunnen het zindelijk worden van het kind beïnvloeden:

 • Persoonlijke problemen van (één van) de ouders
 • Problemen in het gezin zoals huwelijksproblemen en stress
 • Verwachtingen van de ouder over het zindelijk worden van het kind. Wordt bijvoorbeeld verwacht dat een peuter van 2 jaar elke nacht droog blijft? Is dat realistisch?
 • Welke gewoonten rond zindelijkheid houdt de ouder er voor het kind op na?
 • Voorziet de ouder in een regelmatige structuur voor het kind, bijvoorbeeld op het potje gaan telkens na het eten en voor het slapengaan? Beloont de ouder het kind als het iets in het potje doet?
3

Niet alleen het kind en de ouder spelen een rol bij het zindelijk worden, ook de omgeving waarin kind en ouder(s) leven heeft hier een grote invloed op:

 • Spanning en opwinding rond het toiletbezoek, zoals ruzie in huis, drukte in de omgeving van het potje
 • Gebrek aan steun van familie, vrienden, buren
 • Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een oppas, een ziekenhuisopname, een verhuizing
 • Een druk dagschema met weinig aandacht en geen ruimte voor regelmaat
 • Gebrek aan voorbeelden, het kind ziet nooit andere kinderen die op het potje gaan

Behandeling zindelijkheids-
problemen
bij OCRN

Bij de aanpak wordt altijd gekeken naar de specifieke problemen en behoeftes van het kind. Het is belangrijk om de oorzaken van het zindelijkheidsprobleem te achterhalen, zodat er samen gekeken kan worden naar een passende behandeling.

Aanmelden