Aanmelden dyslexiezorg

Je kunt bij OCRN terecht voor dyslexiezorg. Om jouw kind of leerling hiervoor aan te melden, hebben wij twee ingevulde vragenlijsten nodig: één aanmeldformulier ingevuld door school (de leraar en/of intern begeleider) en één formulier ingevuld door de ouder(s). Deze twee aanmeldformulieren vormen samen het aanmelddossier. Na screening van het dossier is duidelijk of jouw kind of leerling in aanmerking komt voor dyslexiezorg. Goed om te weten: het invullen van het formulier dient in 1 keer te gebeuren. Tussentijds opslaan is niet mogelijk.

Headeraanmeldendyslexie

Geef aan welke situatie van toepassing is

Ik ben...


Als kinderen in het basisonderwijs niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg, kan onder bepaalde voorwaarden particuliere dyslexiezorg een optie zijn. Voor beide zijn verschillende criteria. Bij kinderen/jongeren op het voortgezet onderwijs en volwassenen is nooit sprake van vergoede dyslexiezorg.Machtiging

Voor particuliere dyslexiezorg geldt dat je de kosten voor onderzoek en behandeling zelf betaalt. Dat kan door middel van een automatische incasso. We hebben daar je rekeningnummer voor nodig. De kosten zijn:
- Dyslexieonderzoek basisschoolinderen € 1.652,-
- Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs en volwassenen € 1.888,-
- Intelligentieonderzoek (IQ-test) € 800,-
- Behandeling dyslexie € 110,-

Wie wil je aanmelden?
Voornaam
Achternaam
GeslachtBSN
Geboortedatum


Wat was de eerste schooldag van de leerling?
Heeft de leerling ooit een klas over moeten doen?


Welke groep(en) heeft de leerling over gedaan?
Heeft de leerling lange onderbrekingen tijdens de schooltijd gehad?


In welke groep(en) heeft de leerling deze onderbrekingen gehad?
Hoe lang was/waren de onderbreking(en) en wat was de reden?
Aanmelden