Tarieven particuliere dyslexiezorg

OCRN verricht particuliere dyslexiezorg (onderzoek en behandeling) voor kinderen in de basisschoolleeftijd, leerlingen van het voortgezet onderwijs en volwassenen. Op deze pagina vind je de tarieven vanaf 1 januari 2024 voor onderzoek en behandeling van dyslexie.

Tarieven Dyslexie Particulier

Kosten onderzoek dyslexie

  Kosten
Dyslexieonderzoek basisschool € 1652,-
Dyslexieonderzoek voortgezet onderwijs/volwassenen € 1888,-
Intelligentieonderzoek (IQ-test) € 800,-

* Wanneer er (recent) een intelligentieonderzoek is afgenomen, geldt een lager tarief. Er wordt dan € 236,- in mindering gebracht. Het overhandigen van een verslag van dit intelligentieonderzoek is een vereiste om voor het lagere tarief in aanmerking te komen.

Kosten behandeling dyslexie

Het tarief voor de behandeling van dyslexie is € 110,- per sessie. Dit tarief vragen wij ook voor een consult of intake zonder onderzoek.

Is de dyslexieverklaring kwijtgeraakt?

Neem gerust contact op met het secretariaat van OCRN. Je kunt een nieuwe verklaring opvragen. Voor het verstrekken van een nieuwe verklaring worden administratiekosten van € 45,- in rekening gebracht.

Aanmelden