INVOELEND | VEELZIJDIG | MULTIDISCIPLINAIR

Over OCRN

OCRN heeft een tweetal afdelingen: Afdeling Kinder- & Jeugd GGZ met mogelijke thuisbegeleiding (IPG) en Infantteam | Afdeling Dyslexiezorg. OCRN heeft vestigingen in Assen, Groningen, Leeuwarden, Hoogezand, Nieuw-Roden (dyslexiezorg) en Slochteren (dyslexiezorg). Bij OCRN werkt een team van kinder- en jeugdpsychiaters, (kinder)artsen, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten. OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring waarbij de zonnebloem symbool staat voor kleur, kracht om te groeien en bovenal: warmte; warmte in de vorm van aandachtsvol contact doet groeien. De inhoudelijke leiding ligt bij dr. F. (Frederiec) Withaar; zij is daarnaast Visiting Professor te Tianjin, China. Dr. A. (Astrid) Menninga is hoofd van de Afdeling Dyslexiezorg.

Bij OCRN is er aandacht voor het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en vriendelijke bejegening, zeggen ook iets over de wijze van diagnosticeren en behandelen, de lezing die één van de medewerkers geeft of de colleges die worden verzorgd voor postdoctorale opleidingen. OCRN werkt bij uitstek multidisciplinair. Een kind of jongere kan door meerdere 'onderzoeksbrillen' bekeken worden. Ook op deze wijze wil OCRN de kwaliteit van haar onderzoek waarborgen.
Direct aanmelden