EMDR

Header EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een behandeling om traumatische ervaringen te verwerken. 
Als je iets vervelends hebt meegemaakt, kun je hier nog lang last van hebben. Bijvoorbeeld omdat de nare herinnering maar blijft terugkomen, je moeite krijgt met slapen, je snel boos wordt of nergens meer zin in hebt. Traumatische ervaringen kunnen bijvoorbeeld zijn: het meemaken van een (verkeers)ongeval, gepest zijn, medische ingrepen meemaken of (seksuele) mishandeling meemaken. 

Sommige kinderen en volwassenen die iets vervelends overkomt, verwerken dit zonder hulpverlening. Wanneer dit echter niet lukt of de klachten zelfs erger worden, is het belangrijk om hulp te zoeken. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens een EMDR behandeling wordt je gevraagd om in grote lijnen te vertellen over de nare gebeurtenissen(sen). Op die manier wordt de onaangename gebeurtenis bewust teruggehaald, met alle beelden en gevoelens die daarbij horen. Er wordt je gevraagd om stil te staan bij het naarste beeld uit de herinnering en op dat moment krijg je een afleidende taak door bijvoorbeeld met je ogen een lampje te volgen. De therapeut vraagt regelmatig wat er opkomt of waar je aan denkt, terwijl je steeds opnieuw afgeleid wordt. Hierdoor zakt de spanning van de herinnering en wordt het weer rustig in je hoofd.

Wat is het doel van de behandeling?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR een succesvolle traumabehandeling is bij kinderen, jongeren en volwassenen. Vaak merk je al na een paar sessies dat het beter met je gaat en de herinnering(en) steeds minder spanning of boosheid oproepen. Je hebt minder last van moeilijke gevoelens en bent beter in staat om helpende gedachten en reacties te ontwikkelen. De herinneringen zijn dragelijker en minder emotioneel beladen.

Bij kinderen die al op zeer jonge leeftijd (tussen 0-4) nare dingen hebben meegemaakt, kan EMDR gedaan worden middels de ‘verhalenmethode’. Ouders vertellen dan wat er gebeurd is in de vorm van een voorleesverhaal. Dit verhaal heeft een positief begin en een positief einde, in het midden worden de nare gebeurtenissen beschreven op een manier die aansluit bij de beleving van het kind. Tijdens het luisteren krijgt het kind een afleidende taak zodat de spanning zakt en het kind de gebeurtenis kan verwerken.

Aanmelden