Opleiding en onderzoek

OCRN vindt wetenschappelijk onderzoek en opleidingsmogelijkheden heel belangrijk. Met onderzoek hopen we de kwaliteit van zorg voor onze cliënten nog verder te verbeteren.

Opleiding Onderzoek

Opleidingsmogelijkheden

Onze focus ligt op kwaliteit en streven naar de hoogste normen in zorgverlening. Door te investeren in onze medewerkers zorgen we ervoor dat we altijd de best mogelijke zorg bieden aan degenen die op ons rekenen. Daarom hebben we veel aandacht voor opleidingen en deskundigheidsbevordering. OCRN is een opleidingsplaats voor de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. We hebben doorlopend meerdere opleidingsplekken, zoals een opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Dus of je nu een startend psycholoog bent of een specialist in de geestelijke gezondheidszorg, bij OCRN zorgen we ervoor dat je altijd kunt blijven groeien in je professionele ontwikkeling.

Onderzoek executieve functies 2023

Op 1 juni 2023 is OCRN gestart met een langlopend onderzoek naar de executieve functies bij kinderen met dyslexie. Executieve functies zijn de zogenaamde regelfuncties van het brein. Ze helpen om doelgericht gedrag te vertonen en om onszelf aan te sturen. Executieve functies zijn daarmee belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

In Nederland heeft ongeveer 4 tot 8 procent van de kinderen een vorm van de leerstoornis dyslexie. Kinderen met dyslexie hebben moeite met lezen, spellen en automatiseren, terwijl deze kinderen informatie wel goed verwerken als het niet om lezen of spellen gaat. Bij OCRN wordt een bewezen effectieve behandeling geboden voor kinderen met dyslexie. Bij de start van de dyslexiebehandeling en na een half jaar wordt aan ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun kind. De resultaten worden anoniem verwerkt en zijn alleen inzichtelijk voor de onderzoeker. Het bekijken en beoordelen van deze gegevens gebeurt nooit per individueel kind, maar altijd in een groep. De verwachting is om het onderzoek in 2025 af te ronden. Ouders van deelnemende kinderen worden per e-mail op de hoogte gesteld van de resultaten. Daarnaast zal het eindresultaat op deze website komen te staan.

Onderzoek zelfvertrouwen bij dyslexie 2018

In 2018 startte OCRN met een langlopend onderzoek naar het verbeteren van het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie. Gedurende 17 behandelingen zijn 22 kinderen gevolgd. Bij jongens was zeer duidelijk een verbetering in hun zelfwaardering te zien. Bij meisjes was dit effect er ook, alleen leek dit effect voor nu minder groot te zijn. We spreken over een positieve trend. Omdat het aantal kinderen dat gevolgd kon worden gering is, zijn we nog wat voorzichtig in onze uitspraken. Meer onderzoek is nodig om te kijken hoe de resultaten zijn als een grotere groep kinderen voor langere tijd wordt onderzocht.

Dyslexiebehandeling
Aanmelden