Wachttijden dyslexie

OCRN werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling 3.0’. Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door OCRN beoordeeld. Daarna start de wachttijd voor diagnostiek en behandeling.

Wachttijden

Wachttijden

De wachttijd tussen de aanmelding en beoordeling bedraagt tussen de 1-3 weken. Wij hebben een complete aanmelding nodig om de beoordeling zo snel als mogelijk te kunnen uitvoeren. Aansluitend is er een wachttijd tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak plaatsvindt in de diagnostiekfase. Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg: 

  • Locatie Groningen: 1 maand
  • Locatie Assen: 1 tot 2 maanden

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2024

Cliënten die woonachtig zijn in Friesland kunnen niet aangemeld worden voor vergoede en particuliere dyslexiezorg bij de locatie van OCRN in Leeuwarden. Via de website van Sociaal Domein Fryslân vind je waar je terecht kunt.

Aanmelden