Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)

Alle kinderen hebben weleens lichamelijke klachten, maar bij sommige kinderen blijven de klachten langdurig aanhouden. Soms blijven deze klachten bestaan en kan de kinderarts er geen oorzaak voor vinden. Bij OCRN is er een specialistisch team met een focus op deze klachten. Samen kijken we naar de behandelmogelijkheden die passen bij jouw situatie.

Header SOLK
Informatie over ALK
Ass Informatie
1

Ons ALK-team is er voor kinderen en jongeren die last hebben van aanhoudende lichamelijke klachten, waarbij de medische diagnose nog niet gevonden is. Soms is er wel sprake van een lichamelijke aandoening maar zijn de klachten erger of langduriger dan je op basis van de aandoening zou verwachten. Of de klachten vormen een grotere beperking in het dagelijks functioneren dan je zou verwachten. Aanhoudende klachten kunnen te maken hebben met hoe de hersenen en het zenuwstelsel pijn blijven ‘uitzenden’. Er kunnen meerdere factoren meespelen bij het ontstaan van deze klachten. 
Kinderen en jongeren met psychische problemen of (vermoedens van) ontwikkelingsproblematiek, met bijkomende lichamelijke klachten of aandoeningen (denk bijvoorbeeld aan autisme met zindelijkheidsproblematiek) kunnen ook bij ons terecht. Of wanneer er sprake is van een syndroom of ziekte in combinatie met psychische problematiek (bijvoorbeeld diabetes en depressie).

2

  • Voor ouders met kinderen die deze klachten ervaren is het belangrijk om met je kind in gesprek te gaan. Praten is belangrijk.
  • Zorg goed voor jezelf. Gezond eten, elke dag bewegen, een goede nachtrust en structuur in je dag hebben een gunstig effect op de mentale gezondheid.
  • Soms is er meer hulp nodig. Meld je dan bij je huisarts. De huisarts kan inschatten of het nodig is om je door te verwijzen.

Werkwijze van OCRN

OCRN heeft een speciaal psyche en somatiek team om kinderen en jongeren met deze aanhoudende lichamelijke klachten te helpen. Ons psyche en somatiek team is een multidisciplinair team dat bestaat uit (GZ)psychologen, een arts, psychiater, psychomotorische therapeut, systeemtherapeut, psychotherapeut, schoolpsycholoog en ambulante hulpverleners. Samen wordt er gekeken naar de best mogelijke behandeling.

Bij OCRN werken we vanuit het biopsychosociaal model. Dat betekent dat biologische factoren, psychische, sociale en omgevingsfactoren elkaar voortdurend wederzijds kunnen beïnvloeden. Vaak spelen er meerdere factoren mee in het ontstaan, voortbestaan en herstel van klachten en problemen. Daarnaast werken we vanuit het gevolgenmodel. Dat betekent dat we samen onderzoeken welke gevolgen de klachten voor jou hebben en welke van deze gevolgen je herstel tegenhouden of verhinderen dat je beter wordt.

Behandeling 
ALK bij OCRN

Afhankelijk van de problematiek zijn er diverse behandelingen mogelijk die ingezet kunnen worden. Te denken valt aan individuele therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie (op maat), EMDR, speltherapie, psychomotorische therapie (PMT) of specifieke modules zoals ‘Buikpijn de Baas’ of “Goed in je vel’. Daarnaast worden er systemische behandelingen geboden, waaronder ouderbegeleiding, systeemtherapie, IPG (Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling in de thuissituatie) en gesprekken met ouders en school. Medicatie kan soms overwogen worden voor het behandelen van bijkomende psychiatrische problematiek. Bij medisch onderliggende lichamelijke klachten als buikpijn en hoofdpijn verwijzen we naar de ALK richtlijn van de NVK (medicamenteuze behandeling van diverse lichamelijke klachten).

Aanmelden