Medicatieverklaring aanvragen

Ga je naar het buitenland en neem je medicatie mee? Dan heb je, voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, een medicatieverklaring nodig. Deze verklaring moet je daarna laten goedkeuren door het CAK. Lees de stappen hieronder goed door en vul dan het formulier in. Wij doen ons best om de verklaring binnen 2 weken na aanvraag op te sturen. De goedkeuring van het CAK kan langer duren. Vraag de verklaring daarom op tijd aan.

Headermedicatiemeereis
Informatie over medicatieverklaring
Procesmedicatieverklaring
1

Medicijnen die onder de Opiumwet vallen, mogen alleen worden meegenomen naar het buitenland met een medicatieverklaring. Onder de Opiumwet vallen onder andere sterke pijnstillers, slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium en Seresta en ADHD-medicatie zoals Methylfenidaat (Ritalin) en dexamfetamine. Bekijk de lijst met medicijnen die onder de Opiumwet vallen op de site van Rijksoverheid.

2

Voor landen die onder het Schengenverdrag vallen, heb je een Schengenverklaring nodig. Bekijk de lijst van de Schengenlanden op de site van Rijksoverheid. Voor landen die buiten het Schengenverdrag vallen heb je een Engelstalige verklaring nodig. Beide verklaringen kan je met onderstaand formulier aanvragen.

De lengte van je reis heeft ook invloed op welke verklaring je nodig hebt:

 • Maximaal 30 dagen in een Schengenland: een Schengenverklaring
 • Vanaf 30 tot 90 dagen in een Schengenland: meerdere opeenvolgende Schengenverklaringen
 • Langer dan 90 dagen of buiten Schengengebied: een Engelstalige medicatieverklaring
3

 • Stap 1: vul onderstaand formulier in
 • Stap 2: binnen uiterlijk 2 weken ontvang je van ons de medicatieverklaring per post of per mail
 • Stap 3: verstuur de verklaring voor goedkeuring naar het CAK. Een Schengenverklaring kan digitaal verstuurd worden op de site van het CAK. Verstuur bij een Engelstalige verklaring altijd het origineel (dus geen print, scan of kopie) per post. Dit kan naar:
      CAK
      Postbus 84015
      508 AA Den Haag
 • Stap 4: Heb je een Engelstalige verklaring, dan moet deze in sommige gevallen nog gelegaliseerd worden. Overleg dan na goedkeuring door het CAK met de ambassade van het land van bestemming. Kijk op de website van het INCB voor meer informatie. Gebruik hiervoor altijd het origineel; kopieën, prints of scans worden niet geaccepteerd.

Gegevens cliënt

Een medicatieverklaring is persoonsgebonden. Vul onderstaande informatie in over de persoon die de medicatie gebruikt.
Voornaam
Voornamen (voluit)
Achternaam
Geboortedatum cliënt
Geboorteplaats
Burger Service Nummer
Nummer paspoort of ID-kaart
Nationaliteit
Telefoonnummer
Aanmelden