Volwassen GGZ

Voor geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen verwijzen wij naar Forte GGZ. Zij bieden zowel basis- als specialistische GGZ en het behandelaanbod sluit aan bij de zorg van de huisarts en POH. Veel voorkomende stoornissen waarvoor bij Forte GGZ wordt behandeld zijn AD(H)D, ASS, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en PTSS/trauma.

Volwassen Ggz

Over Forte GGZ

OCRN werkt nauw samen met Forte GGZ. Forte GGZ is een moderne praktijk voor basis- en specialistische GGZ en richt zich op volwassenen tussen de 18 en 70 jaar. Beide organisaties vallen onder hetzelfde bestuur en bundelen hun krachten waar dit kan, met behoud van hun eigen identiteit en doelgroep. Forte GGZ gelooft in de kracht van samen. Daarom wordt de cliënt altijd nauw betrokken bij het behandelplan. Samen wordt onderzocht wie en wat het beste bij de cliënt past. De cliënt wordt uitgedaagd om de regie weer in eigen handen te krijgen. 

Adolescententeam

Het Adolescententeam

De teams van OCRN en Forte GGZ hebben de krachten gebundeld voor de zorg aan adolescenten. Expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenpsychiatrie komen nu samen in het Adolescententeam. Het adolescententeam is opgericht door en samengesteld uit behandelaren van beide organisaties met affiniteit voor de doelgroep. Voor deze doelgroep zijn aparte diagnostische en behandelingsmiddelen beschikbaar, die recht doen aan de doelgroep. Voor elke cliënt wordt gezocht naar een passend aanbod in verhouding tot hulpvraag, problematiek en wensen. 

Passende zorg voor adolescenten (16 jaar - 23 jaar)

Er is in de afgelopen jaren veel onrust geweest over jongeren die 18 jaar worden. Zij staan buiten de Jeugdwet en 'moeten door'. Hier komt veel bij kijken, met name als er sprake is van kwetsbaarheid als psychiatrische problematiek. OCRN wil, samen met Forte GGZ, hierin een brug slaan, door passend aanbod te ontwikkelen voor adolescenten in de zogenaamde 'transitie-leeftijd' van 16 tot ongeveer 23 jaar, die veelal nog schoolgaand en thuiswonend zijn. In deze leeftijdscategorie kunnen veel “grote” psychiatrische ziektebeelden zich voor het eerst manifesteren, waardoor zowel expertise vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie als vanuit de volwassenepsychiatrie nodig is. 

Adolescenten vragen om eigen benadering

Deze doelgroep vraagt een aangepaste benadering, waarbij ook de ouders meegenomen worden en de continuïteit van de zorg belemmerd door de wijziging rond de 18e verjaardag van jeugdwet naar zorgverzekeringswet. Vanuit deze ervaring is de behoefte ontstaan om apart aanbod te ontwikkelen voor adolescenten waarin Forte GGZ en OCRN hun krachten en expertise bundelen. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij.

Verwijzing voor het Adolescententeam

Om in aanmerking te komen voor zorg door het Adolescententeam is een verwijzing nodig van een (huis)arts, of van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Je kunt je (kind) dan aanmelden bij OCRN. Wil je meer weten over wat OCRN en het Adolescententeam voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met OCRN.

Aanmelden