ADHD

ADHD is een stoornis waarbij je problemen hebt met bijvoorbeeld je aandacht en concentratie. Het kan behoorlijke invloed hebben op het dagelijks leven van een kind, zowel thuis als op school. Bij OCRN werken we samen aan een omgeving waarin een kind met ADHD zich optimaal kan ontwikkelen.

Header ADHD

Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in het Nederlands ‘aandachtsdeficiëntie- hyperactiviteitsstoornis’. Het is een neurologische ontwikkelingsstoornis die meestal in de kindertijd begint en van invloed kan zijn op zowel kinderen als volwassenen. Bij ADHD is sprake van zowel aandachtsproblemen als hyperactiviteit en impulsiviteit. Mensen met ADHD hebben moeite met het vasthouden van hun aandacht bij taken, zijn snel afgeleid en vaak vergeetachtig. Daarnaast vertonen ze vaak hyperactief gedrag, zoals rusteloosheid, impulsiviteit (handelen zonder na te denken) en praten zonder te stoppen. Er zijn 3 typen ADHD:

  • Het aandachtszwakke type (ADHD-I, vroeger ADD genoemd)
  • Het hyperactieve-impulsieve type / voornamelijk druk en impulsief gedrag
  • Een mengvorm (deze is het meest voorkomend). Druk en impulsief gedrag en ook moeite met het vasthouden van de aandacht

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en is een subtype, waarbij problemen met aandacht en concentratie voorop staan. Tegenwoordig wordt deze naam niet meer gebruikt.

Informatie over AD(H)D
Informatie Adhdadd
1

Als ouder zijn er vaak signalen waaraan je ADHD bij een kind of jongere kan herkennen. Kinderen en jongeren met ADHD zijn vaak druk en hebben moeite om zich te concentreren. Soms doen ze dingen heel snel en impulsief, zonder erover na te denken. Vaak hebben zij moeite met rustig spelen, stilzitten of ontspannen. Concentratieproblemen kunnen zich uiten in:

  • snel afgeleid zijn
  • vaak dingen kwijt zijn
  • veel dagdromen
  • snel dingen vergeten
  • moeilijk kunnen luisteren.

Als ouder kan je je kind helpen door lastige situaties makkelijker te maken, bijvoorbeeld door te zorgen voor rust en regelmaat. Vaste tijden voor opstaan en naar bed gaan en eten kunnen hierbij helpen. Ook kan je met je kind bespreken op welke momenten het veel last heeft van ADHD. Samen kunnen jullie dan proberen om deze momenten makkelijker te maken.

2

Kinderen en jongeren met ADHD vallen je als leerkracht vaak op in de klas. Deze leerlingen hebben meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan, hun aandacht vast te houden, aanwijzingen op te volgen en prikkels van buiten te negeren.

 

Kinderen met het hyperactieve/impulsieve type hebben vaak moeite om rustig stil te zitten, op de plaats in de klas te blijven, houden zich tijdens de les bezig met andere dingen, verstoren bezigheden van anderen en zijn vaak rusteloos.

 

Voor leerkrachten is het daarom handig om deze leerlingen korte, duidelijke opdrachten te geven, regels en afspraken te blijven herhalen en te zorgen voor voldoende prikkelende, afwisselende en uitdagende lesstof. Ook kan het helpen om rust- en ontspanningsmomenten in te plannen. Vertel vriendelijk, maar op een strikte manier, wat de leerling moet doen. Laat je niet verleiden tot een discussie.

Behandeling ADHD bij OCRN

Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van ADHD, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Vaak wordt begonnen met psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie (CGT). Ook ouders kunnen, vaak in een aantal afspraken, uitleg krijgen over ADHD. Of er een behandeling volgt na de diagnose wordt altijd besloten in overleg met het kind en de ouders.

Aanmelden