Wachttijden kinder-
en jeugd GGZ

De actuele wachttijden bij OCRN worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten. De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is daarom altijd een inschatting. Dit betekent dat de gerealiseerde wachttijd anders kan zijn.

Wachttijden

Huidige wachttijden

Momenteel bedraagt de wachttijd:

  • Groningen: 8 weken
  • Hoogezand: 23 weken
  • Assen: 22 weken
  • Leeuwarden: 16 weken

De wachttijd voor het IMH-team is afwijkend:

  • 0-3 jaar: direct contact (binnen de week van aanmelding)
  • 4-6 jaar: binnen 4-6 weken contact

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2024

Zo worden onze wachttijden bepaald

Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak. De wachttijd gaat uit van complete dossiers, dat wil zeggen dat er een aanmelding én een verwijzing binnen is. Als er sprake is van een complexe aanvraag of specifieke voorkeuren, kan de wachttijd toenemen. Daarnaast geldt dat de wachttijd langer is indien er naast psychiatrie ook een vraag rondom dyslexie is. Als je je in verband met een kortere wachttijd aanmeldt bij een andere locatie, houdt er dan rekening mee dat eventuele behandelafspraken ook op deze locatie zullen plaatsvinden.

Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is deze cliënten voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in het screeningsgesprek met jou gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door OCRN zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.

Gemeenten in Drenthe verplichten ons te wachten tot een zorgtoewijzing binnen is, voor gestart kan worden met het traject. Hierdoor kan, vanuit de gemeentekant, enige vertraging plaatsvinden. OCRN stelt alles in het werk om dit proces zo kort als mogelijk te laten duren.

Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over jouw specifieke situatie.

Aanmelden