Psychotherapie

Header Psychotherapie

Wat is psychotherapie? 

Psychotherapie is een verzamelnaam voor verschillende therapievormen die een psychotherapeut kan inzetten. Centraal in deze therapievormen staan gesprekken tussen de cliënt en de therapeut. Vaak ga je met je therapeut in gesprek over je psychische klachten en problemen. In de gesprekken vertel je hierover. Het kan bijvoorbeeld gaan over klachten als angst, depressie, fobieën en dwanghandelingen. 

Hoe werkt psychotherapie? 

Vaak is psychotherapie dus in de vorm van gesprekken met je therapeut. Er kunnen ook creatieve opdrachten en verhalen worden toegepast. Op deze manier leer je gaandeweg om gevoelens te herkennen en er anders mee om te gaan. De therapeut bouwt een vertrouwensrelatie op met je kind, deze relatie is erg belangrijk en hier wordt voldoende tijd voor genomen. Psychotherapie is vaak hard werken, het kan best belastend zijn om nare gevoelens en emoties te onderzoeken en aan te pakken. 

Hoe ziet de behandeling eruit?

Ieder kind is anders, en jouw problemen zijn heel persoonlijk. We kunnen daarom geen vastomlijnd, kant-en-klaar beeld schetsen van hoe je behandeling eruit komt te zien. Dat heeft onder andere te maken met de soort therapie die je volgt en de aard van je problemen. Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie, je kan het individueel volgen, of in een groep of met je ouder(s) of andere gezinsleden. Omdat er zoveel verschillende vormen zijn, kan je heel gericht met je problemen aan de slag.

Aanmelden