Dyslexie bij volwassenen

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet goed kunnen lezen’. De betekenis die in Nederland het meest wordt gebruikt is: “Een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.” Wanneer iemand dyslexie heeft, is er sprake van een ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling in vergelijking tot leeftijdsgenoten. De achterstand moet hardnekkig zijn. Dit betekent dat het lezen en schrijven ook met extra ondersteuning en oefenen moeizaam blijft gaan.

Dyslexie Volwassenen

Hoe herken je dyslexie bij volwassenen

Soms kom je pas later tot het besef dat er sprake zou kunnen zijn van dyslexie, bijvoorbeeld omdat je kind ook dyslexie heeft. Bij volwassenen is dyslexie te herkennen als je bijvoorbeeld moeite hebt met lezen en schrijven en dit veel tijd kost. Misschien heb je dit altijd gecompenseerd met hard werken of een hoge intelligentie. Achteraf zijn de signalen vaak wel te herkennen; altijd moeite gehad met taal, de juf of meester die maar niet begreep waarom het jou niet lukte. Zelf begreep je het ook niet zo. Als je volwassen bent kan dat dilemma terugkomen, in je werk en in je vrije tijd. Enkele kenmerken waaraan je dyslexie kan herkennen zijn:

  • Moeite hebben met lezen en schrijven
  • Moeilijkheden ervaren in de letter-klankkoppeling
  • Een lagere verwerkingssnelheid van woorden
  • Moeite hebben met het onder woorden brengen van je verhaal, of jezelf presenteren
  • Moeite hebben om in een vergadering op het juiste moment het goede antwoord te geven, terwijl het perfect in je hoofd zit

Wat kan je aan dyslexie doen?

OCRN biedt een begeleidingstraject aan voor volwassenen die tegen problemen aanlopen vanwege dyslexie. Het traject begint met een diagnostisch onderzoek. In dit onderzoek wordt bekeken of er inderdaad sprake is van dyslexie. Als dat zo is, krijg je een dyslexieverklaring. Na het onderzoek bespreken we de mogelijkheden voor een behandeling op maat.

Onderzoek en behandeling vallen in het algemeen onder particuliere zorg. Dit betekent dat je de kosten zelf moet betalen, deze worden niet vergoed door een zorgverzekeraar of gemeente. Bekijk onze tarieven voor particuliere zorg.

Aanmelden