Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ

Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ

Laatst bijgewerkt: 27 september 2022

De actuele wachttijden bij OCRN worden bepaald door het aantal aanmeldingen, de hoeveelheid beschikbare hulpverleners en door de intensiteit van de lopende trajecten. De wachttijd voor nieuwe aanmeldingen is daarom altijd een inschatting. Dit betekent dat de wachttijd korter (maar ook langer) kan zijn. Bij het bepalen van de wachttijd wordt uitgegaan van de eerstkomende beschikbare plek voor een afspraak. De wachttijd gaat uit van complete dossiers, dat wil zeggen dat er een aanmelding én een verwijzingsformulier binnen is. Indien u specifieke voorkeuren heeft, kan de wachttijd toenemen. Deze eerste afspraak (screening) kan pas worden ingepland als zowel de verwijzing als de aanmelding binnen is.
 
Soms worden cliënten aangemeld waarbij het gezien de aard en/of ernst van de problematiek van belang is deze cliënten voorrang te geven op de wachtlijst. Als dit het geval is, wordt in het screeningsgesprek met u gekeken naar de mogelijkheden. Dit kan directe hulp door OCRN zijn of een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsinstelling.
 


Wachttijden Kinder - & Jeugd GGZ
 
Aanmeldingswachttijd
De aanmeldingswachttijd is de periode tussen het moment dat u zich aanmeldt en het compleet dossier bij ons aanwezig is en de eerste afspraak (screening). Als u zich in verband met een kortere wachttijd aanmeldt bij een andere locatie, houdt er dan rekening mee dat eventuele behandelafspraken ook op deze locatie zullen plaatsvinden.

De wachttijd wordt niet alleen verklaard door uw aanmelding en de verwijzing, maar ook door de eventuele andere informatie die wij nodig hebben om de aanvraag te beoordelen. Als er sprake is van een complexe aanvraag, kan het langer duren voor het dossier compleet is en de eerste afspraak ingepland kan worden. Daarnaast geldt dat de wachttijd langer is indien er naast psychiatrie ook een vraag rondom dyslexie is.

Momenteel bedraagt de aanmeldingswachttijd: 
 
Groningen: 11 weken
Hoogezand: 10 weken
Assen: 20 weken
Leeuwarden: 12 weken


Gemeenten in Drenthe verplichten ons te wachten tot een zorgtoewijzing binnen is, voor gestart kan worden met het traject. Hierdoor kan, vanuit de gemeentekant, enige vertraging plaatsvinden. OCRN stelt alles in het werk om dit proces zo kort als mogelijk te laten duren.


De aanmeldingswachttijd voor infants (kinderen onder de 5 jaar) is afwijkend;

0-3 jaar: direct contact (binnen de week van aanmelding)
4-6 jaar: binnen 4-6 weken contactZuid Drenthe:
Per 1-2-2020 is het niet meer mogelijk voor ouders/verzorgers/cliënten die woonachtig zijn in de gemeenten die in de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) aan te melden voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg of Psychiatrie. OCRN heeft voor 2020 geen nieuw contract met deze gemeenten afgesloten. Wij verwijzen u naar de Verwijzingswijzer

Neem gerust contact op met ons secretariaat om informatie te krijgen over uw specifieke situatie.
 
Direct aanmelden