Wachttijden Dyslexiezorg

Wachttijden Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt: 17-3-2020

Wachttijden vergoede dyslexiezorg
 
OCRN werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door OCRN beoordeeld.
 
Wachttijden
De wachttijd is de periode tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak in de diagnostiek fase. Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg:
 
Groningen: 0 weken
Assen: 0 weken

N.B. Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen, is het op dit moment voor ons niet mogelijk om een volledig betrouwbare weergave te geven van de wachttijden. Wij streven er naar dit zo snel als mogelijk voor u te realiseren. 


Friesland
Cliënten die woonachtig zijn in Friesland kunnen per 24 september 2019 niet meer aangemeld worden voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg . OCRN verwijst deze cliënten naar het SDF
Portaal
waarin de gecontracteerde aanbieders zijn vermeld. Dit geldt ook voor Particuliere Dyslexiezorg. Particuliere cliënten uit Friesland kunnen zich vanaf heden alleen nog melden op de locaties Groningen, Assen en Hoogezand. 

Zuid Drenthe:
Per 1-2-2020 is het niet meer mogelijk voor ouders/verzorgers/cliënten die woonachtig zijn in de gemeenten die in de Jeugdhulpregio Zuid-Drenthe (Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Westerveld) aan te melden voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexiezorg of Psychiatrie. OCRN heeft voor 2020 geen nieuw contract met deze gemeenten afgesloten. Wij verwijzen u naar de Verwijzingswijzer
Direct aanmelden