Wachttijden Dyslexiezorg

Wachttijden Dyslexiezorg

Laatst bijgewerkt: 06-09-2019

Wachttijden vergoede dyslexiezorg
 
OCRN werkt volgens het protocol ‘Dyslexie diagnostiek en behandeling’ van Blomert (2006). Een aanmelding voor diagnostiek en behandeling van dyslexie dient te voldoen aan bepaalde eisen, zoals geformuleerd in het protocol van Blomert. Voordat een cliënt in zorg kan komen, dient een beoordeling plaats te vinden van het dossier. Complete aanmeldingen (van ouders en school) waarbij alle gegevens volledig zijn, worden binnen drie weken door OCRN beoordeeld.
 
Wachttijden
De wachttijd is de periode tussen het moment dat het dossier is beoordeeld en de eerste afspraak in de diagnostiek fase. Momenteel bedraagt de wachttijd voor de vergoede dyslexiezorg:
 
Groningen: 0 weken
Leeuwarden: 5-6 weken
Assen: 0 weken
Direct aanmelden