Forte GGZ | Psychische hulp 18 - 70

Afdeling Volwassenen 18 - 70

Angst, depressie, trauma, ADHD of een stoornis in het autisme spectrum kunnen een grote invloed hebben op het dagelijkse leven. Psychische/psychiatrische problematiek kan ertoe leiden dat relaties in het gezin, familie en werkomgeving onder druk komen te staan. Forte GGZ werkt met de cliënt aan ruimte en perspectief door onderzoek en behandeling, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. 

Intakegesprek
De intake heeft verschillende doelen. Allereerst is het van belang dat u uw verhaal kwijt kunt. Daarnaast is de intake bij uitstek geschikt om alle informatie te verzamelen die nodig is om de vraagstelling en de problematiek helder te krijgen. In de meeste gevallen volstaat één intakegesprek, soms zijn twee gesprekken nodig om een goed beeld te krijgen. Op basis van de verkregen informatie stelt de hoofdbehandelaar een behandelplan op. Soms is aanvullende informatie nodig via bijvoorbeeld een psychologisch of psychiatrisch onderzoek, voordat een goed behandelplan opgesteld kan worden. Dit plan bespreken wij met u. Welke behandeling is passend bij u, in uw situatie? U bekijkt samen mogelijkheden om het dagelijks leven een ander gezicht te geven door therapeutische gesprekken, psychotherapie of een andere behandeling die passend en mogelijk is. In het gesprek zult u meteen kennis maken met de respectvolle omgeving van Forte GGZ. 

Het behandelaanbod van Forte GGZ sluit aan bij de zorg van de huisarts en POH. Forte GGZ biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. Voor meer informatie: www.forteggz.nl.
Direct aanmelden