Diagnostiek & Behandeling

Vraag: Wanneer heb ik mijn volgende afspraak?
Je kunt contact opnemen met het secretariaat als je wil weten wanneer je volgende afspraak is. Zij kunnen ook een afsprakenoverzicht naar je toesturen.
Vraag: Waarom zijn veel afspraken voor mijn kind onder schooltijd?
Tijdens de diagnostiekfase zullen de meeste afspraken onder schooltijd plaatsvinden. Dit heeft verschillende redenen. Voor een aantal onderzoeken is het van belang om dit niet aan het einde van de dag af te nemen, als het kind al vermoeid is na een dag op school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een intelligentieonderzoek. Daarnaast is het ook praktisch gezien niet mogelijk om de meeste afspraken na schooltijd te laten plaatsvinden. De afspraken in het kader van de diagnostiek zijn beperkt in aantal en te overzien. Als na de diagnostiekfase een behandeling volgt voor het kind of voor de ouders, wordt er vaak een reeks van afspraken afgesproken. Hierbij zullen we waar mogelijk met het kind en met u als ouders afstemmen welk tijdstip het best uitkomt, en rekening houden met uw voorkeur. Ook dan is het helaas praktisch gezien, vanwege de grote vraag, ook niet altijd mogelijk om alle afspraken buiten de schooltijden te laten vallen. Is het voor u of uw kind echt niet mogelijk om binnen schooltijden op afspraken te komen dan zal de wachttijd voor de start van de behandeling hierdoor waarschijnlijk oplopen.
Vraag: Kan ik mijn afspraken verplaatsen?
Voor het verplaatsen van afspraken kun je contact opnemen met het secretariaat. Bij OCRN geldt dat afspraken ten minste 24 uur van tevoren afgezegd dienen te worden. Indien dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt € 30,- in rekening te brengen.
Vraag: Kan ik de behandelaar van mijn kind spreken?
Wanneer u de behandelaar wilt spreken, kun je contact opnemen met het secretariaat, zodat je kan worden doorverbonden. Eventueel kan er een telefonisch consult worden ingepland. Je mag ook een e-mail sturen naar info@ocrn.nl, de e-mail wordt dan naar de behandelaar doorgestuurd.
Vraag: Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
Je kunt een adreswijziging doorgeven via de e-mail (info@ocrn.nl). Ook ontvangen wij graag gewijzigde gegevens van je huisarts en/of apotheek. Graag horen wij ook per wanneer u gaat verhuizen zodat je geen post mist.
Vraag: Ik ben mijn dyslexieverklaring kwijt, kan ik een nieuwe verklaring krijgen?
Een dyslexieverklaring wordt eenmalig afgegeven, zorg er daarom voor dat je deze goed bewaart. Mocht je de dyslexieverklaring echt niet meer kunnen vinden, dan kun je contact opnemen met het secretariaat om een nieuwe op te vragen. Voor het afgeven van een nieuwe verklaring brengen wij €40,- in rekening.
Direct aanmelden