Afstemming met school

Tijdens onderzoek en behandeling zoeken we altijd de verbinding met het systeem van het kind en de jongere. Afstemming met school hoort er ook bij.

Afstemming Met School

OCRN, ouders en school

Een nauwe samenwerking tussen ouders en school en OCRN vinden we van groot belang. Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is een belangrijk deel van het systeem waar een kind in opgroeit. Het welbevinden van een kind is van invloed op het schoolse functioneren en het functioneren op school is van invloed op het welbevinden. Juist daarom hecht OCRN grote waarde aan contacten met scholen tijdens de diagnostiekfase en ten tijde van de behandeling. Afstemming tussen kind, ouders, school en OCRN draagt bij aan een voorspoedige behandeling. Dit past naadloos in de systemische denkwijze en systemische aanpak die kenmerkend is voor OCRN. Binnen OCRN is dan ook een enthousiast schoolteam actief, bestaande uit gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen. 

Het contact met school kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • het maken van een observatie in de klas 
  • contact met de leerkracht middels een telefonisch interview
  • terugkoppeling van de onderzoeksgegevens en de vertaalslag hiervan naar de onderwijsleersituatie door middel van een gezamenlijk gesprek met ouders en school (op school of via beeldbellen)
  • contact tussen behandelaar en leerkracht tijdens de behandeling (telefonisch of via e-mail)
  • de leerkracht bij aanmelding een vragenlijst laten invullen (SDQ)

Naast het vertalen van de diagnostische gegevens en de samenwerking bij behandelingen wordt er binnen het schoolteam nagedacht of de samenwerking met scholen kan leiden tot een meer preventieve aanpak. Scholen hebben een belangrijke functie in de vroegtijdige signalering van (kinderpsychiatrische) problematiek. Door regelmatig aan te sluiten bij een zorgoverleg op school kan er een nauwe samenwerkingsrelatie ontstaan, waarbij de kloof tussen onderwijs en zorg steeds kleiner wordt.  

Aanmelden