Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschap

Langlopend onderzoek dyslexie 
OCRN startte in de zomer van 2018 een langlopend onderzoek naar het verbeteren van het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie tijdens hun behandeling. Het onderzoek vormde onderdeel van het programma bij dyslexie-onderzoek en behandeling als er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie. 

"Meer zelfvertrouwen gedurende dyslexiebehandeling?"
In Nederland heeft vier tot acht procent van de kinderen een vorm van dyslexie. Zij ervaren moeilijkheden bij het lezen, spellen en automatiseren, terwijl informatie wel goed wordt verwerkt als het niet om spellen of lezen gaat. Bij OCRN wordt voor kinderen van acht tot twaalf jaar met ernstige, enkelvoudige dyslexie een vergoede behandeling geboden, gebaseerd op een methode die voor de meeste kinderen bewezen effectief is.

Naast de problemen op de gebieden spellen en lezen, komt uit diverse onderzoeken naar voren dat kinderen met ernstige dyslexie vaker dan andere kinderen een lager zelfvertrouwen hebben. Zij denken dat zij slechter zijn dan andere kinderen op schoolvakken en hebben een lager algemeen gevoel van eigenwaarde. We denken dat deze klachten voortkomen uit de ervaring dat ze steeds maar weer slechtere resultaten halen dan anderen en dus steeds faalervaringen opdoen. In het ergste geval zou dit er op de lange termijn toe kunnen leiden dat sommige kinderen klachten als (faal)angst en somberheid ontwikkelen.

In de behandeling die bij OCRN geboden wordt, is het opdoen van succeservaringen heel belangrijk. Gevoelsmatig geven behandelaars aan dat zij kinderen zien groeien in zelfvertrouwen, maar gek genoeg is dit in Nederland en het buitenland nog niet eerder onderzocht. Daarom heeft OCRN in 2018 hier de eerste stap in gezet.
 
Ruim 120 kinderen hebben bij de start van hun traject bij OCRN een vragenlijst ingevuld over hun zelfwaardering. De metingen werden met toestemming van de ouders ingevuld en de gegevens werden anoniem verwerkt. Uit deze eerste meting komt naar voren dat de kinderen inderdaad aangeven een lager zelfbeeld te hebben over hun schoolse vaardigheden. Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze zich weleens zorgen maken of ze hun schoolwerk wel net zo goed doen als andere kinderen en of ze wel net zo slim zijn. Op andere gebieden zien zij zichzelf als net zo waardevol.

Als wordt gekeken naar de 22 kinderen die gedurende 17 behandelafspraken zijn gevolgd, is te zien dat jongens zeer duidelijk een verbetering in hun zelfwaardering over hun schoolse vaardigheden laten zien na de behandeling. Bij meisjes was dit effect er ook, maar leek dit voor nu minder groot te zijn. We spreken over een positieve trend. Omdat niet ieder kind voor behandeling gevolgd kon worden, zijn we nog voorzichtig in uitspraken over wat de resultaten ons laten zien. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat kinderen met dyslexie meer hinder van dyslexie ondervinden dan alleen een leerachterstand. Én dat de behandeling die we bij OCRN bieden hen lijkt te helpen in het verbeteren van hun zelfvertrouwen.
 
Meer onderzoek is nodig om te bekijken hoe de resultaten zijn als er een grotere groep kinderen wordt onderzocht en we langer de tijd hebben om hen te volgen. We zijn heel enthousiast over dit eerste resultaat. Alle deelnemende kinderen, hun ouders en behandelaars: heel erg bedankt!
 
Hoofonderzoeker: mw. Drs. C. Rem
Gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist.
Contact via: c.rem@ocrn.nl
 
Onder supervisie en begeleiding van:
Mw. dr. F. K. Withaar
Klinisch psycholoog
 
Mw. dr. A. Menninga
Coördinator dyslexiezorg
 
Mw. dr. S. Mulder-van Vondel
Psycholoog
Direct aanmelden