Missie & visie

Missie
OCRN wil een betrouwbaar en degelijk instituut zijn voor kinderen, jeugdigen en hun ouders en ze evidence based ondersteunen om hun doelen te verwezenlijken. Door te werken in een multidisciplinair team en het samen met diverse ketenpartners zoeken naar de beste oplossing wil OCRN hier vorm aan geven.

OCRN streeft naar een solide verankering in de wijk- en gebiedsteams, huisartspraktijken en scholen in Drenthe, Friesland en Groningen. OCRN wil de aandacht blijvend richten op het 'kleine' en het 'grote': de fris geschikte bloemen, schone gangen en behandelkamers en een vriendelijke, respectvolle bejegening.

Visie
OCRN is een innoverende, regionaal ondernemende organisatie voor Jeugd GGZ en dyslexiezorg. Met hoogwaardige, eigentijdse kennis draagt OCRN bij aan het ontluiken van talent en eigen kracht in het omgaan met psychische klachten, zodat er weer groei mogelijk is van de persoon op weg naar zelfstandig functioneren in school, werk en vrije tijd.
Direct aanmelden