Disciplines | Behandelgebieden

Het betrokken team van dokters (waaronder medisch specialisten; psychiaters, kinderarts), psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten van OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring vanuit elkaar aanvullende disciplines en subdisciplines. Mede vanwege de sterke diversiteit aan disciplines is OCRN voor veel scholen, huisartsen en sociale wijkteams een belangrijke partner. OCRN verzorgt ontmoetingen met - en voorlichtingsbijeenkomsten of masterclasses voor schoolteams, intern begeleiders, remedial teachers, huisartsen, wijkteams met als doel effectief te samenwerken en/of nader kennis te maken met de multidisciplinaire werkwijze van OCRN:
 

Medisch

 • kinder- en jeugdpsychiatrie;
 • kindergeneeskunde;
 • sociaal psychiatrische verpleegkunde;

Pedagogiek

 • pedagogiek;
 • orthopedagogiek;

Psychologie

 • schoolpsychologie;
 • ​ontwikkelingspsychologie;
 • gz-psychologie;
 • klinische psychologie;
 • neuropsychologie;
 • psychotherapie;
 • speltherapie;
 • systeemtherapie;
 • ihm-specialist;

 

Behandelgebieden kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
Infantteam | Speciaal voor kinderen van 0 tot 6
Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het Infantteam werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het infantteam richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers, klik hier voor meer informatie.
Direct aanmelden