Aanmelden
Actuele lezingen

 1. Angst en somberheid bij dyslexie | 18-01-2018

Disciplines | BehandelgebiedenHet betrokken team van dokters (waaronder medisch specialisten; psychiaters, kinderarts), psychologen, orthopedagogen, logopedisten en neurolinguïsten van OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring vanuit elkaar aanvullende disciplines en subdisciplines. Mede vanwege de sterke diversiteit aan disciplines is OCRN voor veel scholen, huisartsen en sociale wijkteams een belangrijke partner. OCRN verzorgt ontmoetingen met - en voorlichtingsbijeenkomsten of masterclasses voor schoolteams, intern begeleiders, remedial teachers, huisartsen, wijkteams met als doel effectief te samenwerken en/of nader kennis te maken met de multidisciplinaire werkwijze van OCRN:
 

Medisch

 • kinder- en jeugdpsychiatrie
 • kindergeneeskunde
 • sociaal psychiatrische verpleegkunde


Pedagogiek

 • pedagogiek
 • orthopedagogiek


Psychologie

 • schoolpsychologie
 • ​ontwikkelingspsychologie
 • gz-psychologie
 • klinische psychologie
 • neuropsychologie
 • psychotherapie
 • speltherapie
 • systeemtherapie


Taalwetenschappen

 • taalkunde
 • neurolinguïstiek

Behandelgebieden
Angst | typen angsten
Trauma | PTSS
Depressie | somberheid
ADHD | ADD
ASS | PDD-NOS | moeilijkheden in sociaal contact
ASS | Asperger | moeilijkheden in sociaal contact
Hechtingsproblemen
Gedragsproblemen
Onverklaarde lichamelijke klachten | OLK
Schoolweigering
Zindelijkheidsproblemen
DCD
MCDD
Dyslexie | Dyscalculie


 
 1. Privacy
 2. Sitemap
Gerealiseerd door Time2impress    

Menu