Medicatie mee op reis

Als u of uw minderjarige kind medicijnen gebruikt die onder de Opiumwet vallen, kunt u deze geneesmiddelen niet zomaar meenemen naar het buitenland. In veel landen is het bezit en gebruik van opiaten, zoals sterke pijnstillers, verboden. Daarom heeft u voor geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen een speciale verklaring nodig. U riskeert strenge straffen als u de regels overtreedt. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn:
  • Sterke pijnstillers;
  • Slaap- en kalmeringsmiddelen zoals Valium of Seresta;
  • ADHD-medicatie zoals methylfenidaat of dexamfetamines (Ritalin of Concerta);
  • Medicinale cannabis.
Weet je niet of de medicatie van je kind onder de opiumwet valt, dan kunt je dit navragen bij je voorschrijvend arts of bij de apotheek. Voor landen die onder het Schengenverdrag vallen, heeft je kind een Schengenverklaring nodig. Voor andere landen een Engelstalige medicatieverklaring. Beide zijn op te vragen bij OCRN met het onderstaande formulier. In de verklaring staat dat je kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De arts van je kind, die de medicatie heeft voorgeschreven, moet de verklaring ondertekenen en van een stempel voorzien. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

Schengenverklaring voor reizen naar een Schengenland
Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw arts moet de verklaring ondertekenen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet deze goedkeuren. De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Bij een reis van meer dan 30 dagen zullen wij je dus meerdere Schengenverklaringen geven waarbij de data op elkaar aansluiten. Onder de Schengenlanden vallen:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland


Engelstalige Medische Verklaring
Een Engelstalige medische verklaring (voor de landen buiten het Schengengebied) is 1 jaar geldig. De arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven stelt de verklaring op en ondertekent deze. Vervolgens stuurt u de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert en retourneert de verklaring. Het is verstandig de legalisatie ten minste 4 weken voor vertrek aan te vragen. Bij een Engelstalige verklaring dien je rekening te houden met een langere verwerkingstijd. Daarna moet de ambassade van het land van bestemming de medische verklaring nog goedkeuren. 

Medicijnen meenemen in originele verpakking
Het is verstandig om de medicijnen mee te nemen in de originele verpakking van de apotheek. Hierdoor is het duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om een genotmiddel.

STAP 1: Vul onderstaand formulier in

STAP 2: Ontvangen verklaring
De voorschrijvend arts van je kind ondertekent de verklaring en geeft deze van een stempel. Voor landen binnen het Schengenverdrag ontvang je een Schengenverklaring. Deze ontvang je per e-mail. Voor overige landen (buiten het Schengengebied) ontvang je een Engelstalige medische verklaring. Deze ontvang je altijd per post. LET OP: De verklaring(en) die je van de arts van je kind ontvangt zijn nog niet goedgekeurd door het CAK en zijn dus niet voldoende om mee op reis te nemen. 

STAP 3: Versturen verklaring naar CAK voor goedkeuring
Stuur de verklaring(en) die je van de arts hebt ontvangen naar het CAK voor goedkeuring.
  • Gaat het alleen om een Schengenverklaring, dan is de snelste manier om uw verklaring te versturen digitaal.  Hiervoor op je het formulier Schengenverklaring opsturen op de website van het CAK. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in (of download deze uit de e-mail) en voeg deze als bijlage toe. Controleer of de ingescande verklaring duidelijk en goed leesbaar is. Zo voorkom je dat de aanvraag langer duurt. Het is ook mogelijk de geprinte verklaring per post naar het CAK te sturen. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag. 
  • Gaat het om een Engelstalige verklaring, dan moet je altijd het origineel (geen print, scan of kopie) per post versturen naar het CAK. Dit kan naar CAK, Postbus 84015, 2508 AA Den Haag. 
Binnen 2 weken (of langer indien het om een Engelstalige medische verklaring gaat) ontvang je de goedgekeurde verklaring per e-mail of post. Gaat het om een Schengenverklaring, dan is de door het CAK goedgekeurde verklaring voldoende om mee te nemen op reis. Gaat het om een Engelstalige medische verklaring, ga dan door naar STAP 4.

STAP 4: Overleg met ambassade over legaliseren en vervolgacties
Heb je een Engelstalige medische verklaring ontvangen en is deze goedgekeurd door het CAK, dan moet de verklaring mogelijk nog gelegaliseerd worden. Overleg hierover met de ambassade van het land van bestemming, want sommige landen kennen nog aanvullende eisen. Aanvullende informatie per land vind je op de website van het International Narcotics Control Board (INCB)  Gebruik hiervoor altijd het origineel; kopieën, prints of scans worden niet geaccepteerd. Zie voor meer informatie over legaliseren en aanvullende maatregelen de website van het CAK. Wij raden daarbij aan om je medicatie in de originele verpakking mee op reis te nemen.

Aanvraagformulier medicatieverklaring


Meer informatie
https://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis of vraag je behandelend/voorschrijvend arts.


 
Direct aanmelden