Boek | Ontwikkeling van 0-4

J. H. Loonstra, M. Mentink & Ch. Rem (red.) 
Van baby tot kleuter. De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar
ISBN: 9789044132564
Uitgever: Garant Uitgevers
 
‘Van baby tot kleuter’ laat de lezer naar de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar kijken door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus. Gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang zijn de thema’s die aan de orde komen. Daarbij komen vragen naar voren als: op welke manier kunnen volwassenen er thuis voor zorgen dat dagelijkse activiteiten rijke leerervaringen worden? Hoe kan een doorgaande lijn, passend bij jonge kinderen, ontworpen worden om de kwetsbare overgangen in het verloop van de dag beter te kunnen opvangen?

Dit boek wil ouders en professionals die te maken hebben met baby’s en peuters, mee laten kijken in de spreekkamer of onderzoeksruimte van verschillende vakspecialisten. Zo moet het boek een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige ontwikkeling van baby’s en peuters.

Over de redacteurs:
Jan Hindrik Loonstra is opgeleid als neerlandicus en orthopedagoog. Hij werkte als leerkracht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
Margrieta Mentink is opgeleid als logopedist en neurolinguïst. Zij is werkzaam bij University College Groningen. 
Charlotte Rem is psycholoog; zij is werkzaam bij OCRN Kinder- & Jeugd GGZ | Dyslexiezorg.

 
Direct aanmelden