Behandelgebieden

Behandelgebieden OCRN Kinder - & Jeugd GGZ | 0 tot 18 jaar 
Infantteam | Speciaal voor kinderen van 0 tot 6
Is er iets met mijn kind aan de hand? De ontwikkeling van het jonge kind verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Deze periode is kwetsbaar maar biedt ook mogelijkheden tot verandering. Het IMH-team werkt vanuit de Infant Mental Health visie (IMH). In deze visie staan zwangerschap en de ontwikkeling van het kind in relatie met de ouder centraal. Het IMH-team richt zich op jonge kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers.
Direct aanmelden