MultidisciplinairMultidisciplinair

OCRN Kinder- & Jeugd GGZ is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende praktijk. Het omvangrijke en toegewijde team van dokters, waaronder medisch specialisten; kinder- en jeugdpsychiaters, kinderarts, psychologen, orthopedagogen en neurolinguïsten van OCRN werkt met eigentijdse, wetenschappelijke kennis en ervaring. OCRN biedt integrale, zorgvuldige zorg. Speciaal voor kinderen van 0 tot 6 jaar is binnen de afdeling Kinder - & Jeugd GGZ het Infantteam Groningen opgericht. 
 
Speerpunten
Binnen de Afdeling Kinder- en Jeugd GGZ vormen het maatschappelijk (schoolse) functioneren en het functioneren in de thuissituatie belangrijke speerpunten; een groot belang wordt daarom gehecht aan het contact met de school en met de ouder(s). Daarbij is de zorg vooral gericht op het creëren van optimale ontwikkelkansen voor het kind of de jongere, zodat het kind of de jongere zich kan ontplooien in de thuissituatie, op school en bij vrijetijdsbesteding, waarbij het leervermogen optimaal benut kan worden. Dit biedt het kind of de jongere de grootst mogelijke keuzevrijheid in studierichtingen en beroepsuitoefening en is de kans op een succesvolle en bij het kind of jongere passende maatschappelijke betrokkenheid het grootst.
 
Analyse
Om deze doelstelling te kunnen bereiken is een analyse van de ontwikkelingsremmende en beschermende factoren noodzakelijk. Hierin is OCRN een vooruitstrevende organisatie, die voort is gekomen uit de keuzes die OCRN heeft gemaakt en waarmee de identiteit wordt onderstreept. Bij OCRN kunnen uiteenlopende diagnostische vraagstellingen beantwoord worden omdat multidisciplinair wordt gewerkt onder aansturing van psychiaters en klinisch psychologen. Bij OCRN werken elf verschillende (sub)disciplines samen. Deze disciplines kunnen een bijdrage leveren aan de diagnostiek of specifieke behandelingen.
Privacy Sitemap Gerealiseerd door Time2impress
AANMELDEN