Vergoeding

De diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie (ED) wordt vergoed door de gemeenten onder de Jeugdwet. Niet alle kinderen komen in aanmerking voor deze vergoedingsregeling. Er zijn landelijke criteria afgesproken voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling. Deze zijn vastgelegd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021). De criteria in protocol 3.0 zijn iets gewijzigd ten opzichte van protocol 2.0: er wordt iets strenger gekeken naar de achterstand (op lezen) en iets ruimer omgegaan met andere problematiek (comorbiditeit). Concreet betekent dit dat een kind aangemeld kan worden als:hij/zij op de basisschool zit en tussen de 7 en 13 jaar oud is;
  • De school toont aan goed onderwijs en intensieve begeleiding (zorgniveau 3) geboden te hebben die voldoet aan kenmerken van effectief onderwijs (criterium van hardnekkigheid)
  • De school toont aan dat een leerling desondanks zeer lage leesscores behaalt op 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten (V-(min)-score of E-score behalen (laagste 10% normgroep) op Woordlezen (criterium van ernst)
  • er (eventueel) sprake is van comorbiditeit
n het nieuwe protocol kunnen ook kinderen met een meervoudige problematiek in aanmerking komen voor een behandelindicatie Ernstige Dyslexie. In de afweging of een leerling in aanmerking komt voor behandeling binnen dyslexiezorg vanuit de Jeugdwet wordt gekeken naar de uitvoerbaarheid van de behandeling. OCRN maakt tijdens de diagnostiekfase een inschatting of de dyslexiebehandeling uitvoerbaar is of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. Mocht de dyslexiebehandeling niet binnen de Jeugdwet kunnen worden uitgevoerd, dan kan een route binnen onze afdeling ggz worden overwogen. Hier is ook een specialistisch traject mogelijk waarin zowel de kinderpsychiatrische problematiek wordt behandeld als wel de leerstoornis.

Lees hier meer over de Leidraad Ernstige Dyslexie

Heb je vragen over de vergoedingsregels? Neem dan gewoon even contact met ons op. Dit kan telefonisch op 050 - 750 13 49 of per mail op info@ocrn.nl

Naast de eisen voor deze vergoede zorg bestaat er ook de mogelijkheid voor particuliere zorg waar ook (nieuwe) eisen voor gelden ten aanzien van begeleiding en scores. Heb je hier vragen over, neem dan ook contact met ons op! 
Direct aanmelden