Opzoekboekjes: spelling thuis en school

In de webshop van Psychologenpraktijk Braams treft u diverse hulpmiddelen en boeken aan die door Braams en voor Braams ontwikkeld zijn. Doelgroepen: kinderen met leerproblemen (dyslexie en dyscalculie), hun ouders, leerkrachten en begeleiders. 

Het Opzoekboekje Spelling bestaat uit ruim 30 kaartjes. De kaartjes betreffen de algemene spelling en de werkwoordspelling. Hieronder vallen onderwerpen als het klankbord, tekendief, dubbelzetter, bijvoeglijk naamwoord en meer.

Het Opzoekboekje Rekenen bestaat uit ongeveer 70 kaartjes, met algemene rekenonderwerpen, breuken, komma getallen en procenten, geld, meten en tijd en kalender. Bij dit boekje worden twee losse getallenlijnen geleverd: tot 100 en tot 1000. 

Het Opzoekboekje Engels bestaat uit een set kaartjes die gebundeld is door middel van een ringband. Op de kaartjes staat basisstof die in het voortgezet onderwijs in de gangbare methode wordt aangeboden. Ieder kaartje heeft per onderdeel een gekleurde rand.

Te bestellen bij: Psychologenpraktijk Braams, klik hier
Direct aanmelden