Toekenning aan OCRN I Excellentie Wetenschap

Dyslexiebehandeling

Toekenning aan OCRN I Excellentie Wetenschap

OCRN vindt het van groot belang dat bijgedragen wordt aan het vergroten van wetenschappelijke kennis door wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek draagt immers bij aan een voortdurende innovatie van zorg aan onze cliënten. De kwaliteit van zorg van OCRN is door de auditoren als excellent gekwalificeerd.
OCRN is daarom recent de Excellentie Wetenschap toegekend door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) voor diagnostiek, advisering en behandeling vanwege een excellente beoordeling van KIWA op het gebied van Wetenschap.
Op 5 juni jl. ontving Marloes Kelder, strategisch beleidsadviseur bij OCRN, onderstaande brief.

 

Brief NKD
Aanmelden