Lezingen over dyslexie en taalverwerving

Dyslexiebehandeling

Op 12 juni jl. organiseerde OCRN een lezing in Groningen over taalverwerving en dyslexie. Een mooie groep geïnteresseerde leerkrachten, intern begeleiders en medewerkers van WIJ-teams was aanwezig om meer te leren over dyslexie, taalverwerving en de sociaal-emotionele gevolgen van leven met dyslexie.

 

Jan Hindrik en Bonny Loonstra tijdens de lezing in Groningen

 

Een vergelijkbare lezing is op 18 april 2024 verzorgd in Tianjin (China), op uitnodiging van Anding Hospital. In deze lezing is met name ingegaan op het specifieke karakter van de Chinese taal in relatie tot taalverwerving en dyslexie. 

Lange tijd werd gedacht dat dyslexie alleen zou voorkomen in westerse talen (alfabetische schriftsystemen) en dat de prevalentie ervan uiterst laag zou zijn in Aziatische talen (vooral de Chinese) vanwege het niet-alfabetische schriftsysteem en het gebrek aan correspondentie tussen orthografie en fonologie. Niets is minder waar. Verschillende studies rapporteren consequent dat er vergelijkbare prevalentiecijfers zijn voor dyslexie in de Chinese taal als voor alfabetische talen (ongeveer 5-10%). In het Chinees lijken visueel-ruimtelijke analyse en morfologische problemen prominenter te zijn, terwijl fonologische verwerking problematisch is in zowel het Chinees als alfabetische talen.

Hoe verloopt de taalverwerving van baby’s en peuters? Hoe wordt ‘perspectief’ in taal waargenomen? Wat verstaan we onder het ‘driedimensionale’ aspect van taal? Wat zijn vroege signalen van dyslexie? Wat is dyslexie in technische zin en hoe raakt dyslexie het leven van het kind en zijn of haar ouders? Hoe ziet behandeling van dyslexie eruit bij OCRN? Waarom is onlangs aan de dyslexiezorg van OCRN het predicaat ‘excellent’ toegekend door het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie? Hieronder een impressie van de lezing in China met enkele foto's.

De drukbezochte lezingen in Tianjin en Groningen zijn inhoudelijk verzorgd door Marloes Kelder en Jan Hindrik Loonstra. Marloes Kelder is als strategisch beleidsadviseur verbonden aan OCRN. Zij studeerde af als logopedist met een prijswinnende scriptie over taalverwerving. Jan Hindrik Loonstra studeerde Nederlands en orthopedagogiek. Hij is o.a. mede-auteur en mede-redacteur van ‘Omgaan met dyslexie, sociale en emotionele aspecten’.

 

Marloes Kelder in gesprek met de arts die verantwoordelijk is voor de afdeling Kinderen & Jeugd van Anding Hospital

 

 

Jan Hindrik Loonstra (midden) over taalverwerving, Anding Hospital, Tianjin, China

Omdat er veel aanmeldingen waren voor de lezing in Groningen lukte het niet iedereen te plaatsen; daarom vindt een herhaling van de lezing plaats in de herfst.

Marloes is ook vraagbaak voor scholen als het gaat om bijvoorbeeld de aanmeldingsprocedure. Neem gerust contact op met haar, bijvoorbeeld als je graag wilt dat Marloes met je meedenkt over het al dan niet kunnen aanmelden van een leerling voor specialistische dyslexiezorg. Het mailadres van Marloes Kelder is: m.kelder@ocrn.nl. Wil je telefonisch contact met haar? Mail dan je naam, school en telefoonnummer en geef een aantal tijden door waarop je bereikbaar bent. Marloes neemt dan spoedig contact met je op. Je kunt met Marloes bellen, een afspraak maken op school en je bent ook van harte welkom bij OCRN. 

Wil je graag weten hoe onze dyslexiebehandeling eruit ziet? Schoolbezoeker Bonny Loonstra komt graag bij je langs. Ook ben je van harte welkom bij OCRN. Mail haar voor het maken van een afspraak op school of bij OCRN: b.loonstra@ocrn.nl

Aanmelden