Cliëntenraad

De cliëntenraad van OCRN is een onafhankelijk adviesorgaan met (vertegenwoordigers van) cliënten. Zij leveren een bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van de zorg.

Cliëntenraad

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Commissarissen van OCRN. Op die manier worden cliënten bij belangrijke beslissingen van de organisatie betrokken. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld de wijze waarop met cliënten wordt gecommuniceerd, een aanpassing van de bestaande klachtenregeling of de benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

Contact met de cliëntenraad

Als je vragen hebt of meer informatie wilt, dan kun je een e-mail sturen naar clientenraad@ocrn.nl. De cliëntenraad is geen klachtencommissie voor individuele klachten, maar probeert structurele verbeteringen bij OCRN te bewerkstelligen.

Aanmelden