Zomerlezing dyslexie: pas op het laatst een leesprobleem

Headerpaginanietgevonden404

Leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders, praktijkondersteuners en medewerkers van wijkteams worden van harte uitgenodigd voor de OCRN-zomerlezing over ‘omgaan met dyslexie’. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze pagina.

Tijdens deze lezing wordt (kort) ingegaan op de technische aspecten van dyslexie; de nadruk ligt op sociale en emotionele aspecten ervan. Hoe raakt de dyslexie het kind? Hoe beïnvloedt de dyslexie het dagelijkse (school)leven van kind en ouders? Tijdens de lezing is er ook aandacht voor de procedure van aanmelden, met alle ‘haken en ogen’.

De lezing wordt verzorgd door Marloes Kelder en Jan Hindrik Loonstra. Bezoekers van de lezing krijgen het boek “Omgaan met dyslexie; sociale en emotionele aspecten” overhandigd. Bezoekers die daar prijs op stellen, krijgen na afloop van de lezing een rondleiding.

Lezing in Groningen
OCRN Groningen, Paterswoldseweg 802
Datum: woensdag 12 juni 2024
Inloop vanaf 19.15 uur, koffie of thee
Aanvang: 19.30 uur
Sluiting: 21.00 uur

Aanmelden