Verwijzers

Huisarts, GGD-arts, medisch specialist of wijk- en gebiedsteam
OCRN heeft voorkeur voor digitale verwijzing via Zorgdomein. Je kunt je cliënt tevens per post, fax of digitaal naar OCRN verwijzen voor Jeugd GGZ. Vermeld hierbij alstublieft je eigen gegevens, de persoonsgegevens van je cliënt en een korte omschrijving van de aanmeldklacht.


Verwijzing ZorgDomein: (alle locaties)
Via uw Huisarts Informatie Systeem (HIS).
 
Verwijzing per post: (alle locaties)
OCRN GGZ
Postbus 8159
9702 KD  Groningen

Verwijzing per fax: (alle locaties)
Op faxnummer (050) 820 02 36

Kennismaking
Mocht je als verwijzer een kennismakingsbezoek willen brengen aan OCRN, dan ontvangen wij je graag. U kunt hiervoor een bericht sturen naar OCRN via het contactformulier. Wij nemen dan spoedig contact met je op. Je kunt natuurlijk ook bellen met het secretariaat. Het secretariaat plant dan een afspraak met een leidinggevende van OCRN; een rondleiding is een vast onderdeel van een dergelijk bezoek.

Namens het team van OCRN danken wij je voor je aanmelding en het in ons gestelde vertrouwen.

Verwijzing digitaal: (alle locaties)


  • Ernstige verslavingen, acute psychoses en acute suïcidaliteit vallen onder de uitsluitingscriteria van OCRN. Daarnaast is OCRN niet uitgerust om specialistische diagnostiek en behandeling te bieden als er vermoedens zijn van problematiek vanuit een (licht) verstandelijke beperking. Wij verzoeken u als verwijzer om te verwijzen naar een instelling die meer intensieve en specialistische behandeling biedt, waarbij crisiszorg of opname tot de mogelijkheden behoort.
  • Cliënten uit deze regio kunnen per heden niet worden aangemeld voor diagnostiek en behandeling. OCRN verwijst u naar verwijzingswijzer.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Verwijzer

  • Cliënt

  • Overige vragen

   • Eventuele bijlages
Aanmelden nieuwsbrief